Αναρτήθηκε η σύναψη σύμβασης για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση των Διαποντίων Νήσων.

Δήμος Κέρκυρας Αναρτήθηκε η σύναψη σύμβασης για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση των Διαποντίων Νήσων. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέσω του αρμόδιου αναπλ. Υπουργού κ. Νεκτ. Σαντορινιού, ανήρτησε δημόσια την σύναψη σύμβασης που απέστειλε προς το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, για την κάλυψη του ακτοπλοϊκού δρομολογίου από και προς τα Διαπόντια Νησιά με πρόβλεψη για εκτέλεση τριών δρομολογίων την εβδομάδα. Συμφωνα με την πρόσκληση αφορά την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΚΕΡΚΥΡΑ – ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ (ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ – ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ (λιμένας Αυλακίου) και επιστροφή καθώς και τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου πλοίου, όπως αυτά καθορίστηκαν. Η σχετική αίτηση ενδιαφέροντος οφείλει να κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019, και ώρα 15:30, ενώ τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να συναφθεί η σχετική σύμβαση, πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι τη Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.


Πηγή