Αναστάτωση για τη μαζική κλήτευση νηπιαγωγών από την Πταισματοδίκη Πύργου

Ερωτηματικά αλλά και σχετική…αναστάτωση, έχει προκαλέσει η μαζική κλήτευση των προϊσταμένων όλων των Νηπιαγωγείων του Δήμου Πύργου, να παρουσιαστούν στο Πταισματοδικείο Πύργου, στις 26 Φεβρουαρίου, για να εξεταστούν ως μάρτυρες σε ποινική υπόθεση συγκεκριμένου προσώπου και – σύμφωνα με το χαρτί της κλήτευσης – κατά παντός υπευθύνου του Δήμου Πύργου.

Η αναστάτωση έγκειται, αφενός στο γεγονός ότι δεν γνωρίζουν περί ποίας υπόθεσης πρόκειται για την οποία καλούνται να καταθέσουν και αφετέρου γιατί, η παρουσία τους εκεί θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία των νηπιαγωγείων και στον οικογενειακό προγραμματισμό των εργαζόμενων γονέων. Αν πρόκειται για μονοθέσια νηπιαγωγεία θα πρέπει αυτά να μη λειτουργήσουν και αν πάλι πρόκειται για πολυθέσια, επίσης το τμήμα τους δεν μπορεί να λειτουργήσει και να τεθούν υπό την επιτήρηση έτερου εκπαιδευτικού οι μαθητές τους, καθώς ο αριθμός θα υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο από τον Νόμο.

Διαβάστε περισσότερα στην εφ. «Πατρίς» που κυκλοφορεί…


Πηγή