Απολογισμός Πεπραγμένων 2018 από την Περιφερειακή Αρχή Ιονίων Νήσων

Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου

Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και 10.30 π.μ θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2, (Άνω Πλατεία) η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με αποκλειστικό θέμα: «Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2018».

Τον απολογισμό θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Παρακαλούμε για την δημοσιογραφική κάλυψη της συνεδρίασης.


Πηγή