Δελτίο Τύπου για τα αιτήματα επιχορήγησης του Δήμου Ζακύνθου για τις Οικονομικές Ενισχύσεις Σεισμόπληκτων

Ολοκληρώθηκαν από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ζακύνθου, οι διαδικασίες για την υποβολή και της δεύτερης και τελευταίας αίτησης επιχορήγησης του Δήμου Ζακύνθου από το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών προς ενίσχυση των πληγέντων από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 Έχει ήδη αποσταλεί μια πρώτη αίτηση του Δήμου (στις 13 Δεκεμβρίου 2018) που αφορούσε το εφ' άπαξ επίδομα για 81 περιπτώσεις που τα σπίτια κρίθηκαν προσωρινά μη κατοικήσιμα, συνολικού ποσού 47.542,14€ και (σήμερα) στις 28/02/2019, μετά από την υπογραφή της σχετικής Δημαρχιακής Απόφασης από το Δήμαρχο Ζακύνθου κ. Παύλο Κολοκοτσά αποστάλθηκε η 2η αίτηση και τελευταία του Δήμου που αφορά σε 230 περιπτώσεις νοικοκυριών που υπέστησαν ζημιές. Σ' αυτές τις 230 περιπτώσεις περιλαμβάνονται και περιπτώσεις που τα σπίτια κρίθηκαν προσωρινά μη κατοικήσιμα και τα δικαιολογητικά προσκομίστηκαν στην υπηρεσία του Τμήματος Πρόνοιας του Δήμου μετά την αποστολή του 1ου αιτήματος. Το δεύτερο αίτημα του Δήμου για την επιχορήγησή του, ώστε να αποδώσει τις οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους ανέρχεται στο ποσόν των 321.401,87€ . Έτσι εν συνόλω, τα αιτήματα του Δήμου αφορούν σε 311 περιπτώσεις κυρίων κατοικιών με αιτούμενο ποσό συνολικά 368.944,01 € Το Τμήμα Κοιν. Πρόνοιας του Δήμου Ζακύνθου, ευχαριστεί θερμά

  1. τον κ. Αλφρέδο Ξένο, Κοινωνικό Λειτουργό επί πτυχίω που πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου
  2. την κ. Παναγιώτα (Γιώτα) Ξένου, Κοινωνική Λειτουργό, που εργάζεται επί συμβάσει στο Τμήμα Κοιν. Πρόνοιας του Δήμου στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ
  3. τον κ. Ηλία Θεοδόση, Ψυχολόγο, Στέλεχος του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ζακύνθου

που με επιμέλεια, μεθοδικότητα και οργανωμένα επιμελήθηκαν των διαδικασιών για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων και συνέδραμαν καθοριστικά το έργο της κοινωνικής υπηρεσίας.


Πηγή