Επιμελητήριο Ηλείας: Συμμετοχή στο δίκτυο MIRABILIA στα Τρίκαλα

Το Επιμελητήριο Ηλείας έλαβε μέρος στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα στις 23/2/2019, με σκοπό την ίδρυση κοινού πλαισίου συνεργασίας με τα Ελληνικά δίκτυα Επιμελητηρίων, για την προβολή των μνημείων UNESCO της Ελλάδας.

Στόχος είναι η προώθηση του αειφόρου και καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου Mirabilia που βασίζεται στην συνεργασία μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων καθώς επίσης και την ενεργοποίηση επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών στην ΕΕ και διεθνώς μέσω συνεργατικών και καινοτόμων προγραμμάτων .

Το Επιμελητήριο Ηλείας εκπροσώπησε ο σύμβουλος του Δ.Σ και Α΄ αντιπρόεδρος της αναπτυξιακής Ξανθούλης Ηλίας.

Εισηγητές ήταν ο Burlizzi Flavio διευθυντής UNIONCAMERA EUROPA και η Cinzia de Marzo σύμβουλος ενημέρωσης για τον αειφόρο τουρισμό στην Ε.Ε.


Πηγή