Εξέταση οφθαλμίατρου στο Διαγνωστικό Κέντρο Ιθάκης

Παρασκευή 1 Μαρτίου

Ο οφθαλμίατρος Σπύρος Μηλιαρέσης θα εξετάσει στο Διαγνωστικό Κέντρο Ιθάκης τη Παρασκευή 1 Μαρτίου 17:30 – 20:30 και το Σάββατο 2 Μαρτίου από 9:00 – 14:00.
Συνταγογραφήσεις γυαλιών, φαρμάκων και εκδόσεις πιστοποιητικών για διπλώματα οδήγησης.


Πηγή