Η σχολή ψηφιδωτών στην Μεσαιωνική Βόνδιτζα

ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Γράφει ο
Ντίνος Στυλιανός
Αντιπρόεδρος Αμφικτιονίας

Στις αρχές του 13ου αιώνα (1222 μχ) στην επισκοπή Βονδίτζης λειτουργεί σχολή ψηφιδωτών, εκτός από τις σχολές παπαδικής – γραμματικής – και αριθμητικής.

Στην περίοδο αυτή Επίσκοπος είναι ο Νικόλαος ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα την διαχείριση της Επισκοπής Βονδίτζης μετά από ένα μικρό διάστημα «ορφάνιας», αφού μετά τον θάνατο του Επισκόπου Γεώργιου, η Επισκοπή έμεινε για ένα μικρό διάστημα χωρίς Επίσκοπο. Στην ενδιάμεση περίοδο των δύο επισκόπων, την διαχείριση την είχε αναλάβει ο ίδιος ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο Ιωάννης Απόκαυκος. Το πρότερο επάγγελμα του Επισκόπου Νικόλαου ήταν αυτό του Ιατρού.

Υπεύθυνος (ως ένα είδος διευθυντή) για τις εκπαιδεύσεις είναι ο Δημήτριος Ευγενιώτης.
Οι σπουδαστές είναι από όλο τον Ελλαδικό χώρο και για την φοίτησή τους πληρώνουν δίδακτρα. Η διαμονή τους γίνεται σε κτίρια της Επισκοπής και οι σπουδαστές ερχόμενοι στην Βόνδιτζα πρέπει να έχουν μεριμνήσει για τα σκεπάσματά τους. Αν λάβουμε υπόψιν το πλήθος των σχολών αλλά και τον ορισμό υπευθύνου διαχείρισης για τις εκπαιδεύσεις, το πλήθος των σπουδαστών πρέπει να ήταν μεγάλο. Αυτό μας επιβεβαιώνει όσα ιστορικά στοιχεία έχουμε μέχρι σήμερα συναντήσει, στοιχεία που περιγράφουν μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα και περίλαμπρο ναό.

Ως προς την διατροφή δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές αλλά από άλλες υποθέσεις αυτής της περιόδου γνωρίζουμε ότι η Επισκοπή έχει δική της αποθήκη τροφίμων, την διαχείριση της οποίας την έχει συγκεκριμένος υπάλληλος, με τίτλο «.κελλαρίτης». Μάλιστα από περιγραφές που υπάρχουν σε άλλες υποθέσεις αυτής της περιόδου, ο διαχειριστής της αποθήκης τροφίμων είναι ευτραφής.

Ο χρόνος εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον ένα έτος. Λόγω της λειτουργίας της σχολής πρέπει στη περιοχή μας να είχαν ανευρεθεί πολλές παραστάσεις με ψηφιδωτά. Η μη εύρεση ψηφιδωτών δικαιολογείται από το γεγονός της βύθισης της μεσαιωνικής Βόνδιτζας, μιας πόλης από τα «Ραφτάκια» μέχρι την «Κουκουμίτσα», περιοχή που ακόμα και σήμερα, στο βυθό της θάλασσας, διακρίνονται μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα.

Φωτογραφία από το αρχείο του Goetz Faisst (του δικού μας Νίκυ) με απεικόνιση των μεγάλων οικιστικών συστημάτων της βυθισμένης Βόνδιτζας.

ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Tags:ΒόνδιτζαΝτίνος Στυλιανόςσχολή ψηφιδωτών στην Μεσαιωνική Βόνδιτζα


Πηγή