Ιδρύθηκε λογοτεχνική ομάδα στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καλούνται όσοι εμπνέονται και εκφράζονται με τον ποιητικό λόγο και γενικότερα
με την λογοτεχνία, ανεξαρτήτως ηλικίας ή εκδόσεων, να πλαισιώσουν την νεοϊδρυθείσα λογοτεχνική ομάδα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6944429209
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: ionhrikos@yahoo.gr

Ιωάννα Κόκλα, Πρόεδρος Εφ. Συμβουλίου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας


Πηγή