Ημερίδα στο Επιμελητήριο από τη “Διαχειριστική” για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ


Η «Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων» αποδεχόμενη την πρόσκληση του Επιμελητηρίου Αχαΐας , συμμετέχει σε ημερίδα με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό , στελέχη της «Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» θα ενημερώσουν για τις λεπτομέρειες της δράσης του ΕΠΑνΕΚ “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” και “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση”

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 22/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Αχαΐας, Μιχαλακοπούλου 58 , Πάτρα.

Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν εκτενώς για τις δράσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις


Πηγή