Κάλεσμα του Δημάρχου Παύλου Κολοκοτσά στους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας

Διανύουμε την τελευταία χρονιά της θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής, μιας θητείας που λειτούργησε σε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες τόσο σε επίπεδο Κυβέρνησης όσο και σε επίπεδο Δήμου. Ως Δημοτική Αρχή κατορθώσαμε να συντάξουμε και να εκτελούμε ένα Στρατηγικό Σχεδιασμό ‘Έργων που δεν έχουν γίνει στο νησί εδώ και 20 χρόνια και τα οποία παρουσιάσαμε αναλυτικά στους Ζακυνθινούς την 26η Ιανουαρίου 2019. Επειδή έχει αρχίσει η προεκλογική περίοδος για τις Δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019 και συνταγματικό δικαίωμα του καθενός από εμάς είναι το εκλέγειν και εκλέγεσθαι με οιανδήποτε Δημοτική Παράταξη πιστεύουμε, θα σας παρακαλέσω πολύ επειδή έχετε υποχρέωση – τιμώντας τους Ζακυνθινούς που σας ψήφισαν και σας εξέλεξαν Δημοτικούς Σύμβουλους για την δημοτική περίοδο 2014-2019 – να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να φανείτε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των Ζακυνθινών και να προχωρήσει η υλοποίηση όλων αυτών των έργων που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη ή/και δημοπρατούνται μέσα στο 2019. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι η παρουσία των Συμβούλων της πλειοψηφίας στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι επιβεβλημένη και υποχρεωτική έως 31/08/2019, προκειμένου να λαμβάνονται σοβαρές αποφάσεις που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση των έργων, την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και λοιπών ενεργειών που απασχολούν τους κατοίκους της Ζακύνθου. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι όλοι κρινόμαστε και όλοι θα κριθούμε για τις πράξεις και τα έργα μας, καθώς βρισκόμαστε εδώ, γιατί οι Ζακυνθινοί μας τίμησαν με την ψήφο τους, τότε και αυτοί είναι οι κριτές μας και σήμερα. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ


Πηγή