Κέρκυρα: Αναβάλλονται μέχρι νεοτέρας οι εκλογές του Εργατικού Κέντρου.

Κοινωνία Κέρκυρα: Αναβάλλονται μέχρι νεοτέρας οι εκλογές του Εργατικού Κέντρου.

Σε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου, στις 14:00, και σε συνέχεια έκδοσης προσωρινής διαταγής με ημερομηνία 20/02/19, το Δ/Σ του ΕΚΚ, συμμορφούμενο στο περιεχόμενο αυτής αναστέλλει τη διενέργεια των εκλογικών του αρχαιρεσιών μέχρι την έκδοση απόφασης επί της 69/19 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, δικάσιμος μετ’ αναβολής της οποίας ορίστηκε η 6η Μαρτίου 2019.


Πηγή