Κέρκυρα: Προμήθεια εξοπλισμού για παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ και ΚΔΑΠ-ΑμεΑ.

Π.Ι.Ν Κέρκυρα: Προμήθεια εξοπλισμού για παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ και ΚΔΑΠ-ΑμεΑ.

Την ένταξη της Πράξης «Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών πρόνοιας του Δήμου Κέρκυρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5033666 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 214.038,10 ευρώ.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας δήμου Κέρκυρας, υπό τον οποίο λειτουργούν 16 παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών, ένα Κέντρο Ανοιχτής Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων( ΚΗΦΗ). Στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς φιλοξενούνται περίπου 750 νήπια, στο ΚΑΠΗ Κέρκυρας συμμετέχουν περίπου 850 ηλικιωμένοι, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 25 και στο Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία 25 άτομα.
Η βελτίωση των υποδομών των δομών αυτών συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία τους με καλύτερες παροχές στο κοινωνικό σύνολο.

Με βάση τα παραπάνω, το αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για 15 υφιστάμενους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη και προκειμένου να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του ΠΔ 99/2019 με τη δημιουργία και λειτουργία αιθουσών ύπνου και τμήματα βρεφών, καθώς επίσης και την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για το ΚΑΠΗ και το ΚΔΑΠ Αμεα του Δήμου Κέρκυρας (2 μηχανημάτων φυσικοθεραπείας και ενός ποδηλάτου εκγύμνασης αντίστοιχα).
Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 03/09/2022.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)


Πηγή