Οδηγίες για τη σωστή σύνταξη των δηλώσεων κτηματολογίου

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

1. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Τέτοια δικαιώματα είναι π.χ. η κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα), η επικαρπία, η δουλεία (οίκησης, διόδου, ύδατος π.χ. γεώτρηση κ.λπ.), η υποθήκη/ προσημείωση, αγωγές, ανακοπές, κατασχέσεις, μακροχρόνιες μισθώσεις, χρονομεριστικές μισθώσεις (time sharing), χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτου (leasing), μεταλλειοκτησίες, μεταφορά συντελεστή δόμησης.

Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. τόσο αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα όσο και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου

Άρα στο κτηματολόγιο δεν δηλώνουμε οικόπεδα ή χωράφια ή σπίτια αλλά δικαιώματα. Εφιστάται η προσοχή λοιπόν στους ιδιοκτήτες αλλά και όσους συντάσσουν δηλώσεις κτηματολογίου, να δηλώνουν όλα αυτά τα δικαιώματα, τα οποία πολλές φορές δεν αναφέρονται σε κάποιο συμβόλαιο και χρειάζεται έρευνα για να τα ανακαλύψουμε.

Για παράδειγμα αν ένας ιδιοκτήτης μπαίνει στο χωράφι του όχι από κοινόχρηστο δρόμο, αλλά από δουλεία μέσω άλλης ιδιοκτησίας και δεν δηλώσει τη δουλεία στη κτηματολόγιο, κινδυνεύει να τη χάσει.

Επίσης αν κάποιος ιδιοκτήτης έχει κάνει αγωγή σε κάποιον διεκδικώντας τμήμα ιδιοκτησίας και δεν δηλώσει την αγωγή στο κτηματολόγιο, όταν εκδοθεί η δικαστική απόφαση που ενδεχομένως να τον δικαιώνει, το ακίνητο που θα κερδίσει δεν μπορεί να πάρει Κ.Α.Ε.Κ. (Κωδικός αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) .

2. Τι γίνεται αν υπάρξει μεταβίβαση κατά την περίοδο της κτηματογράφησης:

Όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται να υποβάλει δήλωση, ανεξαρτήτως από το αν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

3. Είναι απαραίτητη η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος εφόσον αυτό δεν υπάρχει;

Το ζήτημα του εντοπισμού του ακινήτου είναι ίσως το πιο σημαντικό σημείο για την σωστή υποβολή της δήλωσης.

Το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα είναι υποχρεωτικό στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι και επικαλούμαστε χρησικτησία. Προσοχή όμως! Χρησικτησία δεν επικαλούμαστε μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου τίτλος (π.χ. συμβόλαιο) , αλλά και στην περίπτωση που τα τετραγωνικά του τίτλου είναι λιγότερα από τα πραγματικά, κάτι ιδιαίτερα σύνηθες στην περιοχή μας. Για παράδειγμα αν τα συμβόλαια αναφέρουν 5000 τ.μ. χωράφι και στην πραγματικότητα αυτό είναι 7000 τ.μ. , θα πρέπει να προσκομιστούν έγγραφα χρησικτησίας για τα 2000 τ.μ. και οπωσδήποτε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν εντοπιστεί σωστά κάτι πολύ πιθανό στις αγροτικές περιοχές όπου δεν υπάρχουν σημάδια εντοπισμού του ακινήτου, π.χ. κτίσματα, μανδρότοιχοι, περιφράξεις κ.λ.π όπως μέσα τις πόλεις , τότε τα προβλήματα θα είναι πολλά. Θα απαιτηθεί τροποποίηση, που λέγεται χωρική μεταβολή που είναι χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία, όπου οπωσδήποτε το τοπογραφικό διάγραμμα (μαζί με αυτό των ομόρων που επηρεάζονται) θα συνταχτεί τότε.

Ιδιαίτερα στην περιοχή μας που κτηματογραφείται που είναι κυρίως αγροτική περιοχή, θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον σωστό εντοπισμό και στα σωστά τετραγωνικά των ιδιοκτησιών, και θα υπάρχει μια μεγαλύτερη ελαστικότητα στο θέμα των συμβολαίων. Αυτό γιατί είναι γνωστό, ότι πολλές ιδιοκτησίες στην περιοχή που εντάσσεται στερούνται τίτλων ιδιοκτησίας. Αυτά ειπώθηκαν και από τον συντονιστή των εταιριών κτηματογράφησης σε πρόσφατη συνάντηση στο Δημαρχείο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Κατά συνέπεια θεωρώ ότι η σύνταξη σύγχρονου εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την σωστή δήλωση της ιδιοκτησίας μας στο κτηματολόγιο.

Θα επανέλθουμε και με επόμενο άρθρο σχετικά με το θέμα της κτηματογράφησης.


Πηγή