Οδηγίες της Διεύθυνσης Καθαριότητας για την απόρριψη των μπάζων.

Δήμος Κέρκυρας Οδηγίες της Διεύθυνσης Καθαριότητας για την απόρριψη των μπάζων.

Για το συχνό φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης μπάζων, η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου εξέδωσε ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ένα σημαντικότατο πρόβλημα, το οποίο εντείνεται καθώς αυξάνεται η οικοδομική δραστηριότητα με την προετοιμασία των επιχειρήσεων για την τουριστική περίοδο, είναι η απόρριψη αδρανών υλικών (μπάζα, κουφώματα, υαλοστάσια, υλικά αποξηλώσεων κλπ), ανεξέλεγκτα σε υπαίθριους χώρους ή ακόμα και εντός κάδων απορριμμάτων, με αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχημάτων στο προσωπικό αποκομιδής και βλαβών στα δημοτικά οχήματα.

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη προκαλεί, επιπλέον, σημαντικότατη και αναίτια αισθητική και περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Τα Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) πρέπει να τα διαχειριζόμαστε με στόχο την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον, να μειώνεται η ποσότητα και η επικινδυνότητα των προς διάθεση αποβλήτων στο ΧΥΤΑ.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) έχει εγκρίνει το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ Ανακύκλωση αδρανών νότιας Ελλάδας – ΑΑΝΕΛ, με συμβεβλημένες Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ στον Δήμο Κέρκυρας τις ακόλουθες :
Α. Άξονας Α.Ε. ( Επαρχιακή οδός Κασσιώπης – Σιδαρίου- ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ και ΔΑΝΗΛΙΑ – πλησίον παλιού λατομείου Φίλη)
Β. Σ. Ξεπαπαδέας και ΣΙΑ Ε.Ε. ( Αρμυρός Αχαράβης )
Η παραλαβή και επεξεργασία των αποβλήτων από αυτές τις μονάδες γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση.
Παρακαλούμε, τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Κέρκυρας, εργολάβους ιδιωτικών – δημοσίων έργων και τεχνίτες, να μην απορρίπτουν ανεξέλεγκτα τα προϊόντα από κατεδαφίσεις – ανακαινίσεις – εκσκαφές , αλλά να τα παραδίδουν προς επεξεργασία στις παραπάνω μονάδες.
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση και ευθύνη όλων μας».


Πηγή