Πάτρα: Σε λειτουργία βρίσκεται η ιστοσελίδα της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Στο διαδίκτυο βρίσκεται η ιστοσελίδα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Πάτρας. Πατώντας στη διεύθυνση https://patrals.gr/ μπορείτε να διαβάσετε για τις παρεμβάσεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Πάτρας, ενώ υπάρχει πλούσιο αρχείο από τη δράση της.


Πηγή