Πάτρα: Στο κτίριο Λαδόπουλου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 26η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

  1. Α) Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού Κατακύρωσης του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Συντηρήσεις Αύλειων Χώρων Σχολικών Μονάδων (2017)», Β) Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
  2. Έγκριση πρακτικών του Γνωμοδοτικού Οργάνου & ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Φύλαξη των χώρων 1) του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού επί των οδών Γιάννη Ρίτσου & Σεφέρη και 2) των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου Λαδόπουλου» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  3. Παράταση σύμβασης για την «Προμήθεια Υλικών Οδοσήμανσης (2016)» για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων (α’ φάση 2019) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  5. Σύνταξη όρων διακηρύξεων εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού για καντίνες έτους 2019 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
  6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
  7. Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε νηπιαγωγεία», με προϋπολογισμό μελέτης: 500.000,00 €, με Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
  8. Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου «Πυρασφάλεια Μεγάρου Λόγου και Τέχνης», με προϋπολογισμό μελέτης: 236.840,00 €, με Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)


Πηγή