Στην Πάτρα για την πρόοδο προετοιμασίας των Μεσογειακών Αγώνων η Συντονιστική της ΔΕΜΑ


Η Συντονιστική Επιτροπή ( COORDINATOR COMMITTEE ) της ΔΕΜΑ ( Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων ), αναμένεται στην Πάτρα και στην έδρα της Οργανωτικής Επιτροπής των ΙΙ Μεσογειακών Αγώνων, την Τετάρτη 27 και Πέμπτη 28/2/2019.

Θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις με τον Πρόεδρο της Ο.Ε κ. Φώτη Σαραντόπουλο, τον Project Manager κ. Νάσο Νασόπουλο και την Ομάδα Έργου, θα γίνει επιθεώρηση των πεπραγμένων, καθώς και του αναλυτικού σχεδιασμού για κάθε επί μέρους θέμα που αφορά την διοργάνωση.


Πηγή