Το Στέκι Πολιτισμού «ΑΓΕΡΜΟΣ» διοργανώνει σεμινάριο παραδοσιακών χορών

Το Στέκι Πολιτισμού Λευκάδας » ΑΓΕΡΜΟΣ» διοργανώνει Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών


Πηγή