Αναβλήθηκε για την Τετάρτη 20 Μαρτίου η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ηταν προγραμματισμένο για την Παρασκευή 15 Μαρτίου

Σας ενημερώνουμε ότι η 13η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφ/νιάς η οποία είχε προγραμματισθεί για τις 15 Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ και θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης που περιελάμβανε η αριθμ. 6669/8.3.2019 προηγούμενη πρόσκλησή μας λόγω μη διαθέσιμης της αίθουσας συνεδρίασης ΄΄Αντίοχου Ευαγγελάτου΄΄ στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

1) Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» (αρ. 10/2019 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Γ.Α.)
ΕΙΣ: Πρόεδρος του Δ.Γ.Α. κ. Γ. Αποστολάτος

2) “Συνέχιση Δράσης επιδότησης ενοικίου για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ που διαβιούν στον πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς Αργοστολίου”.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

3) Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κέντρο Χορωδιακής Πράξης (ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ.) Αργοστολίου –Ληξουρίου» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Γαρμπή

4) Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Λειβαθούς (Λειβαθώ FM105,9)» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Γαρμπή

5) Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου Λειβαθούς (ΚΕ.ΔΗ.Λ.)» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Γαρμπή

6) Επέκταση Φωτισμού Οδών και Πλατειών (Φ.Ο.Π.).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Γαρμπή

7) Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ζόλων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Γαρμπή

8) Καθορισμός θέσεων τμημάτων αιγιαλών – παραλιών για παραχώρηση με δημοπρασία.
ΕΙΣ: Ε.Δ.Σ κ. Ν. Παπαδάτος

9) Ορισμός Διοίκησης Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗ .
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

10) Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης αυτής με τίτλο: «Προμήθεια Ειδών Σήμανσης και Ασφάλειας Καθρεπτών Οδών, Πινακίδων Οδοσήμανσης και Τροχαίας».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

11) Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου επί ενστάσεως Αναδόχου του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

12) Έγκριση 1ης αναμόρφωσης ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΕΔΑ-ΚΙ Α.Ε. Ο.Τ.Α.) για το έτος 2019 (αρ. 22/2019 απόφαση ΕΔΑΚΙ Α.Ε. Ο.Τ.Α.)
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΕΔΑΚΙ Α.Ε. Ο.Τ.Α. κ. Δ. Κοκκόσης

13) Πρόταση απευθείας ανάθεσης προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Παλικής (ΟΜΑΔΑ Β).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

14) Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης αυτής με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Αργοστολίου».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

15) Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής με τίτλο: «Προμήθεια Ιστορικού έργου με τίτλο: «Δήμος Κεφαλλονιάς – Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

16) Υποβολή πρότασης από τον Δήμο Κεφαλλονιάς «Προμήθεια Ιστορικού Έργου με τίτλο: «Δήμος Κεφαλλονιάς – Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού» στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER «Καλές Πρακτικές Νησιωτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

17) Έγκριση της αριθμ. 1/2019 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου με θέμα: «Κατασκευή αντιγράφου της «Αναπαυομένης» στο κοιμητήριο Δραπάνου Αργοστολίου του γλύπτη Δημήτρη Φιλιππότη»
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

18) Αυθαίρετη κατάληψη δημοτικού χώρου στην Δ.Ε. Λειβαθούς, «Θέση Υπαπαντή – Πεσσάδας» – Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Προστασίας & Ελέγχου Δημ. & Κοιν. Χώρων Δ. Κεφ/νιάς κ. Δ. Μινέτος

19) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για τα έργα:
α) « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 21ης ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ».
β) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ Δ.Σ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ».
γ) «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ Τ.Κ ΝΥΦΙΟΥ Δ.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».
δ) «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΥΟ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΣΠΑΡΤΙΩΝ Δ.Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ».
ε) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».
στ) «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ ».
ζ) «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΛΑ ΑΝΤΥΠΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ».
η) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

20) Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

21) Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΟΔΟΣ Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

22) Λήψη απόφασης για διαπλάτυνση πεζοδρομίου και την κατασκευή ράμπας ΑμεΑ, μπροστά από το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο Ληξούρι (αρ. 5/2019 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.).
ΕΙΣ: Πρόεδρος της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

23) Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από την είσοδο τουριστικού καταλύματος στον Κατελειό (αρ. 7/2019 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)
ΕΙΣ: Πρόεδρος της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ


Πηγή