Ανακοίνωση για ασθένειες στις ελιές λόγω υγρασίας και βροχοπτώσεων

Από το Περιφερειακό κέντρο φυτοπροστασίας Πάτρας

Γεωργική προειδοποίηση για τις ελιές λόγω υγρασίας και βροχοπτώσεων, από το Περιφερειακό κέντρο φυτοπροστασίας Πάτρας.

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση:

elia 280319 1 003elia 280319 1 003elia 280319 1 003


Πηγή