Αρχιερατική θεία λειτουργία στην Αγία Παρακευής για τους Ιερόπαιδες της Ιεράς Μητροπόλεως

Γιά τά παιδιά τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί τούς Ἀναγνῶστες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου

Κυριακή Β΄ Νηστειῶν, ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, 24 Μαρτίου 2019 • «Περισσότερο ἀπό ὅλα τά ἀδέλφια του στά παιχνίδια εἶχε ἐμπνευσθῆ ἀπό τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἔπαιρνε κόλλες χρωματιστές καί ἔκανε ἄμφια, τά ὁποῖα φοροῦσε κάνοντας διάφορες ἀκολουθίες. Μάζευε τά παιδιά τῆς γειτονιᾶς, καθώς ἐπίσης καί τά ἄλλα ἀδέλφια του καί ἔκανε τήν θεία Λειτουργία. Μέσα σ᾿ ἕνα ποτήρι ἔβαζε ψωμί καί τούς τό ἔδινε. Ἀπό λεμόνια, ἀφοῦ ἔβγαζε ὅλο τό ἐσωτερικό τους, ἔκανε θυμιατό καί χρησιμοποιώντας ρετσίνι θυμιάτιζε τά ἄλλα παιδιά. Τέτοια περιστατικά θυμίζουν τήν περίπτωση τοῦ Μ. Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος σέ μικρή ἡλικία ἔκανε βαπτίσεις τῶν παιδιῶν τῶν εἰδωλολατρῶν» (Ναυπάκτου Ἱερόθεος, γιά τόν Καλλίνικο Ἐδέσσης). • «Καθώς μεγάλωνε, ὁ Δημήτριος, μετέπειτα Μητροπολίτης Ἐδέσσης Καλλίνικος, συνδεόταν περισσότερο μέ τόν Ἱερό Ναό, τό Ἱερό Βῆμα καί τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ναός ἦταν τό κέντρο τῆς ζωῆς του. Ἔμαθε τήν θεολογία ἀπό τίς ἀκολουθίες. Ὑπηρετοῦσε τόν παπποῦ του μέσα στό Ἱερό Βῆμα. Ἔτσι κατάλαβε ὅτι ἡ «παπαδική» δέν μαθαίνεται ἀπό τά βιβλία καί στά Πανεπιστήμια, ἀλλά μέ τήν συμμετοχή στήν λατρευτική πράξη τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως ὁ γιατρός γίνεται γιατρός ὄχι διαβάζοντας, ἀλλά ἐκπαιδευόμενος σέ ἀσθενεῖς, τό ἴδιο συμβαίνει μέ τήν ποιμαντική διακονία. Κοντά στόν παππούλη του μάθαινε τό τυπικό τῆς Ἐκκλησίας, τόν τρόπο προσεγγίσεως τῶν ἀνθρώπων, τόν τρόπο τῆς ψαλμωδίας κλπ.» (Ναυπάκτου Ἱερόθεος, γιά τόν Καλλίνικο Ἐδέσσης). • Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἦταν ἕνα ἀπό τά ἑπτά ἀδέλφια μιᾶς ἀρχοντικῆς οἰκογένειας τῆς Πόλης (Κωνσταντινούπολης). Ὅταν ἡ μητέρα του προέτρεψε τόν πατέρα του Κωνσταντῖνο νά ζητήσει ἀπό τόν αὐτοκράτορα νά προσλάβη ὑπό τήν προστασία του τά παιδιά, αὐτός δέν δέχθηκε, ἀλλά ἀτενίζοντας πρός τήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου εἶπε: «δέν θά τά ἀναθέσω στούς ἐπίγειους καί μερικούς αὐτούς βασιλεῖς, ἀλλά στήν Δέσποινα ὅλων καί Μητέρα τοῦ Βασιλιά τῶν Οὐρανῶν», δηλαδή στήν Παναγία (Ναυπάκτου Ἱερόθεος, γιά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ).

The post Αρχιερατική θεία λειτουργία στην Αγία Παρακευής για τους Ιερόπαιδες της Ιεράς Μητροπόλεως appeared first on Nafpaktia News.


Πηγή