Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: Στο τελευταίο στάδιο η υλοποίηση 2 έργων επισκευής αγροτικής οδοποιίας

Στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται τα δυο έργα με τίτλο « Επισκευή-βελτίωση αγροτικής οδοποιίας σε Τ.Κ. Αρχαίας Ολυμπίας – Φάση Β και Γ» με συνολικό προϋπολογισμό 1.100.000 € (Ταμείο Μολυβιάτη) που αφορούν κυρίως τσιμεντοστρώσεις, σε αγροτικούς δρόμους, εργασίες συντήρησης και αποκατάσταση φθορών και βλαβών.

Για το μεν (α) έργο έχουν περαιωθεί οι εργασίες σε Καμένα, Κρυονέρι, Λιναριά, Λούβρο, Άσπρα Σπίτια, Ξηρόκαμπο, Πεύκες, Χελιδόνι, Βασιλάκι, Καυκωνία, Κοσκινά, Μάγειρα, Πουρνάρι, Κλαδέο, Ηράκλεια, Φλόκα, Σμίλα, Στρέφι, Πελόπιο, Πλάτανο και εναπομένει η ολοκλήρωση σε Αρχαία Πίσα και Μουριά.

Για το δέ (β) έργο έχουν εκτελεστεί οι εργασίες σε Πεύκες, Ξηρόκαμπο, Βασιλάκι, Αρχαία Πίσα, Κάμενα, Λιναριά, Λούβρο, Μουριά και απομένουν τα Άσπρα Σπίτια, το Χελιδόνι και το Κρυονέρι.

Επί πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο (εισηγητής ο υπογράφων) με πρόσφατη απόφαση του ενέκρινε-επικαιροποίησε τις με αριθμ. 1, 2, 3 /2019 μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν α) «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Λάλα, Δούκα, Νεμούτας, Αχλαδινής, Μηλεών, Νεράιδας» προϋπολογισμού 550.000 € , β) «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Πέρσαινας, Φολόης, Κούμανη» προϋπολογισμού 250.000 € γ) «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Αντρωνίου προϋπολογισμού 200.000 € και δ) ελήφθη απόφαση από το ίδιο όργανο περί πρότασης ένταξης με τίτλο «Διανομή –Μεταφορά Ηλεκτρικής ενέργειας σε Τ.Κ. Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας-Β Φάση» προϋπολογισμού 215.772,28 € προκειμένου να ικανοποιηθούν παλιότερα αιτήματα ιδιωτών ή Τοπικών Κοινοτήτων περί επέκτασης ηλεκτροφωτισμού που εκκρεμούν στο Δήμο μας.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις υποβλήθηκαν για ένταξη στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Ταμείο Μολυβιάτη) και αναμένεται στο προσεχές χρονικό διάστημα η ένταξη και χρηματοδότηση αυτών.

Ο Αντιδήμαρχος

Μαρούντας Νικόλαος


Πηγή