Διαγωνισμός για την Μασκότ των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019

Η Οργανωτική Επιτροπή των 2ων Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019, αναζητά προτάσεις και ιδέες,για τη δημιουργία Μασκότ της Διοργάνωσης και καλεί τα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα (Εικαστικούς, Γραφίστες, Αρχιτέκτονες κ.λπ.)του Ν. Αχαΐας, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Οι δημιουργικές προτάσεις και ιδέες που θα κατατεθούν πρέπει να έχουν ως θέμα ένα ζώο παραλίας ή θάλασσας, καθώς σκοπός της οργανωτικής επιτροπής είναι να δημιουργήσει μία Μασκότ που θα αναδεικνύει ένα κοινό χαρακτηριστικό των 26 Μεσογειακών Χωρών.

Ο δημιουργός της πρότασης που θα επιλεγεί για Μασκότ, θα λάβει ως έπαθλο το ποσό των 1.000 €. Η 2η& 3ηπρόταση/ιδέα θα λάβουν ως έπαθλο 500 €. Επιπλέον, όλοι οι δημιουργοί των επιλεγμένων σχεδίων θα λάβουν δωρεάν πρόσβαση στους χώρους των Αγώνων, κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

Το οριζόμενο έπαθλο θεωρείται ως εύλογη αμοιβή. Η ανάθεση της υλοποίησης της πρότασης/ιδέας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της οργανωτικής Επιτροπής.

Η αποκλειστική χρήση (Copyright) και η εκμετάλλευση της μασκότ που θα επιλεγεί ανήκει στην Οργανωτική Επιτροπή των 2ων Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019.

Η αξιολόγηση των σχεδίων που θα κατατεθούν και η τελική επιλογή της Μασκότ, θα γίνει από τριμελή κριτική επιτροπή.

Τα σχέδια που θα κατατεθούν θα αποτελέσουν προσχέδια-πρόταση για την τελική μορφή του μοντέλου της Μασκότ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα Μασκότ, υπό την μορφή εικόνας JPEG (.jpg) ή PNG(.png) όσο καλύτερης ανάλυσης είναι εφικτό σε σχέση με τον τρόπο σχεδιασμού.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων ορίζεται η10η Απριλίου 2019 και ώρα 12 ημεσημβρινή.

Disclaimer:

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.

  • Δημοσιεύτηκε:

    21 Μαρτίου 2019

  • Κατηγορίες:

    Κοινωνία