Διχασμένη η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για το σχέδιο συγχώνευσης με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Στα “τρία” φαίνεται πως έχει χωριστεί η ακαδημαϊκή κοινότητα στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Α. Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Βασίλης Τριανταφύλλου “επαναστατεί” κατά των συγχωνεύσεων “Γαβρόγλου” και έχει σηκώσει Το “λάβαρο” της επανάστασης (Διαβάστε εδώ).

Β. Οι Συνελεύσεις τριών Σχολών σήμερα αποφάσισαν να ταχθούν υπέρ των συγχώνευσης του Ιδρύματός τους με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Γ. Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών , κατά πλειοψηφία ζητά συγχώνευση με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Η Συνέλευση της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, και ψήφισε ομόφωνα υπέρ του εγχειρήματος της συνέργειας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και της πρότασης για την ίδρυση δύο νέων τμημάτων στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων:

1. Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

2. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

τα οποία θα προκύψουν από αναδιάρθρωση των τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Τα γνωστικά αντικείμενα των προτεινόμενων νέων τμημάτων ανήκουν διεθνώς στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και λειτουργούν συμπληρωματικά στα γνωστικά αντικείμενα των υπαρχόντων τμημάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, συμβάλλουν δε στην ενδυνάμωση της Σχολής σε επιστημονικό, αναπτυξιακό, εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

ΣΕΥΠ

Σήμερα Παρασκευή 15/3/2109 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με 27 μέλη παρόντα στο σύνολο 29 μελών.

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος αφού έλαβαν υπόψη τους τα εξής:

1. Όλα τα Τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας είναι υψηλής ζήτησης και με υψηλές βάσεις εισαγωγής. Οι πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε αξιόλογα Πανεπιστήμια εντός και εκτός της Ελλάδας. Για τους απόφοιτους που δεν ακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές, υπάρχει υψηλή απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας.

2. Οι επιστήμες της Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Οπτικής & Οπτομετρίας και Φυσικοθεραπείας εντάσσονται στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση στις επιστημονικά αναπτυγμένες χώρες (Ευρωπαϊκές χώρες και Αυστραλία) ενώ στις ΗΠΑ οι αντίστοιχες σπουδές απαιτούν τουλάχιστον εξαετή συνολικά εκπαίδευση με μεταπτυχιακό ή κλινικό διδακτορικό. Επιπρόσθετα δεν ανήκουν στην τεχνολογική εκπαίδευση.

3. Τα αντικείμενα των Τμημάτων δεν έχουν επικάλυψη με τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, αντιθέτως παρέχουν τη δυνατότητα συνεργειών διεπιστημονικής κλινικής εκπαίδευσης και έρευνας.

4. Τις πρόσφατες ανακοινώσεις στον τύπο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

θεωρούν ότι η μόνη ακαδημαϊκά ορθή και μακροπρόθεσμα βιώσιμη λύση είναι η ένταξη των Τμημάτων Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Οπτικής & Οπτομετρίας και Φυσικοθεραπείας σε ομώνυμα Τμήματα νέας Σχολής (Επιστημών Αποκατάστασης της Υγείας) στο Πανεπιστήμιο Πατρών και την ένταξη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Σ.ΤΕ.Γ. & ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.)

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Σ.ΤΕ.Γ. & ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.)

ο μ ό φ ω ν α

1. συμφωνεί στην ανάπτυξη συνέργειας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Πατρών

2. ζητεί τη δημιουργία Γεωπονικής Σχολής, αποτελούμενης τουλάχιστον από τα νυν υπάρχοντα τμήματα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΓ & ΤΕΤΡΟΔ), όπως αυτά θα μετεξελιχθούν. Όλα δε τα τμήματα της Σχολής να είναι χωρικά τοποθετημένα στο ίδιο campus

3. ζητεί την ένταξη όλου του προσωπικού στα αντίστοιχα νέα τμήματα, με παράλληλη δυνατότητα κινητικότητας

Disclaimer:

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.

  • Δημοσιεύτηκε:

    16 Μαρτίου 2019

  • Κατηγορίες:

    Κοινωνία