Εγκρίθηκε η κατασκευή γηπέδου 5×5 στα Κρητικά Λευκίμμης.

Π.Ι.Ν Εγκρίθηκε η κατασκευή γηπέδου 5×5 στα Κρητικά Λευκίμμης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων στη υπερψήφισε ομόφωνα την εισήγηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου, για έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ και του Δήμου Κέρκυρας για την κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στα Κρητικά Κέρκυρας.

Στην προγραμματική σύμβαση προβλέπεται η μελέτη και εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του χώρου που βρίσκεται στα Κρητικά Δ.Ε. Λευκιμμαίων, ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο Κέρκυρας και χρησιμοποιείται ως γήπεδο, ούτως ώστε να πληροί τις προδιαγραφές για τη χρήση ως γήπεδο 5Χ5.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας – Δ/νση Τεχνικών Έργων. Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι 3μελής και αποτελείται από δύο εκπροσώπους της ΠΙΝ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Κέρκυρας.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με 100.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΠΙΝ.


Πηγή