Εκλογική Διακήρυξη τού πρώην Κοινοτικού Συμβούλου Καρδαμά, Άγγελου Λιβαθινού

Αγαπητοί συμπολίτες Καρδαμαίοι,

Αγαπητές συμπολίτισσες Καρδαμαίες

Όπως όλοι γνωρίζουμε, στίς 26 Μαίου 2019 (άν ωστόσο δέν αλλάξη η ημερομηνία) θά διεξαχθούν οι Δημοτικές καί Κοινοτικές Εκλογές, γιά τήν ανάδειξη νέων Δημοτικών καί Κοινοτικών Αρχών.

Ήδη, μέ τόν νέον Νόμο (4555/2018), οι Κοινοτικές Εκλογές αποδεσμεύονται πλήρως από τίς Δημοτικές Εκλογές, καθώς ο κάθε πολίτης-ψηφοφόρος θά κληθή νά ψηφίση μέ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ψηφοδέλτιο γιά τόν Δήμο, καί μέ άλλο ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ γιά τήν Κοινότητα.

Παύει, πλέον, ο εκλογικός στραγγαλισμός τών Κοινοτήτων υπό τών Κεντρικών Δημοτικών Ψηφοδελτίων, καί οι πολίτες τών Κοινοτήτων θά έχουν τήν ελευθερία τής επιλογής, τήν οποίαν δέν είχαν από τού 1997 μέχρι καί σήμερα ( μετά τήν εφαρμογή τών Νόμων, οι οποίοι κατήργησαν τίς αυτόνομες Κοινότητες καί τίς ενέταξαν βιαίως στούς διευρυμένους Δήμους).

Θά έχουν, δηλαδή, οι πολίτες-ψηφοφόροι τήν ελευθερία νά ψηφίσουν π.χ. τόν Α γιά Δήμαρχο, χωρίς νά είναι υποχρεωμένοι νά ψηφίσουν Κοινοτικόν Συνδυασμόν αὐτόν, που προωθεί καί υποδεικνύει ο συγκεκριμένος Α υποψήφιος Δήμαρχος, αλλά θά μπορούν νά ψηφίσουν τόν Κοινοτικόν Συνδυασμόν καί τόν Υποψήφιον Πρόεδρον τής απολύτου επιλογής τους.

Καί αυτό θά υλοποιηθή, αφ’ ενός μέν μέ τήν εφαρμογή τού ξεχωριστού ψηφοδελτίου γιά τήν Κοινότητα καί ξεχωριστού ψηφοδελτίου γιά τόν Δήμον (ενώ, μέχρι πρότινος, ο υποψήφιος Δήμαρχος καί ο υποψήφιος Πρόεδρος ήσαν στό ΙΔΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ(!),συνέβαινε, δηλαδή, ο απόλυτος εκβιασμός τού ψηφοφόρου!), καί αφ’ ετέρου μέ τήν ύπαρξη άλλης κάλπης γιά τό Κοινοτικό Συμβούλιο καί άλλης κάλπης γιά τό Δημοτικό Συμβούλιο.

Θα συμβή, επομένως, στίς επερχόμενες εκλογές, αυτό, τό οποίο διεκδικούσαμε διὰ τής αρθρογραφίας μας στόν Ηλειακόν Τύπον, κατά τήν τετραετία, που υπηρετήσαμε τήν Κοινότητα Καρδαμά ως Κοινοτικός Σύμβουλος(2011-14). Καί νοιώθουμε δικαιωμένοι γιὰ εκείνον τόν αγώνα μας, ενώ τότε είχαμε συναντήσει, γιά τήν θέση μας αυτή, τίς σφοδρότατες αντιδράσεις όχι μόνον «ξένων», αλλά καί «δικών» μας!

Όλα αυτά, βεβαίως, δέν σημαίνουν, ότι οι Κοινότητες επανέρχονται στήν πρό τού 1997 αυτονομία τους καί στήν από τού 1912 μέχρι καί τό 1997 ανεξαρτησία τους! Θα συνεχίσουν οι Κοινότητες νά υπάγονται στούς Δήμους, που ανήκουν καί σήμερα, αλλά θά έχουν περισσότερες ελευθερίες, από αυτές, που (δέν) έχουν σήμερα! Αναλυτικώς, επ’ αυτών τών δικαιωμάτων τών Κοινοτήτων, θά ομιλήσουμε σέ άλλο μας σημείωμα, ίσως δέ καί σέ ειδική Συγκέντρωση-Ομιλία!

Ακόμη περισσότερον, όλα τά προηγούμενα «ευχάριστα» γιά τούς εκλογείς νέα, δέν σημαίνουν, ότι μέ τόν νέον Νόμον γιά τήν Τοπικήν Αυτοδιοίκηση είναι στρωμμένος μέ …ροδοπέταλα ο δρόμος τών Κοινοτήτων! Αντιθέτως, γιά νά δρομολογούνται λύσεις, που νά απαντούν στά αιτήματα, στίς ανάγκες καί στά οράματα τής εκάστοτε Τοπικής Κοινωνίας, χρειάζεται ΑΓΩΝΑΣ, ΓΝΩΣΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, καί κυρίως ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ από τήν πλευρά τού Προέδρου τού Κοινοτικού Συμβουλίου καί τών Κοινοτικών Συμβούλων. Να είναι αποφασισμένος ο Πρόεδρος τής Κοινότητος ακόμη καί νά συγκρουσθή μέ τήν κατεστημένη Δημοτική Νομενκλατούρα, που παραμελεί προκλητικώς τίς Κοινότητες, καί «κλείνει τό μάτι» στούς Προέδρους καί στά Κοινοτικά Συμβούλια γιά νά δελεασθούν από ατομικές «προσφορές» καί νά παγιδευθούν στήν απαράδεκτη ανταποδοτική συναλλαγή, στήν ατομική διαπλοκή καί στήν προώθηση ίδιοτελών ατομικών συμφερόντων!

Συμπολίτες καί Συμπολίτισσες!

Εδώ καί μία εικοσαετία καί πλέον, μέ κύρια ευθύνη τών εκάστοτε Δημοτικών Αρχών Αμαλιάδος, αλλά καί τών εκάστοτε Προέδρων τού Κοινοτικού μας Συμβουλίου, ομού μετά τής Κοινοτικής πλειοψηφίας, τό χωριό μας, ο Καρδαμάς μας, ως Κοινωνική καί Πολιτική Οντότητα,

  • Αντί(καθώς έχει τά προσόντα) νά πρωτοπορή, οπισθοχωρεί!
  • Αντί νά προοδεύη, οπισθοδρομεί!
  • Αντί νά κινητοποιείται, τελματώνει!
  • Αντί νά σχεδιάζη τό παρόν καί τό μέλλον μέ όραμα γιά όλη τήν Κοινωνία του Καρδαμά,

καρκινοβατεί, ακολουθώντας τήν πεπατημένη οδόν τής διαπλοκής καί τών φαύλων καί

τυχάρπαστων ιδιοτελών τακτοποιήσεων «ημετέρων» συμφερόντων!

  • Αντί νά ενώνη καί νά υπερβαίνη τίς διαφορές, διαιρεί!

* Αντί νά δεκδική καί νά απαιτή δυναμικά, έπαιτεί!

Τά προβλήματα τών κατοίκων τού Καρδαμά, αντί νά βρίσκουν τίς κατάλληλες λύσεις, σέ καθημερινή βάση πολλαπλασιάζονται δραματικά. Παντού φαίνεται η παρακμή, καί η αδιαφορία τών «υπευθύνων», σέ πολλά επίπεδα.

Εμπρός σ’ αυτή τήν ζοφερή γιά τόν Καρδαμά μας κατάσταση, μετά τήν νομοθετημένην πλέον αποδέσμευση τών Κοινοτικών ψηφοδελτίων από τά Δημοτικά ψηφοδέλτια, καί μέ τήν παρότρυνση καί στήριξη πολλών συνδημοτών μας, παρ’ όλες δέ τίς προτάσεις, που εδεχθήκαμε γιά τήν ένταξή μας σέ Δημοτικά Ψηφοδέλτια,

έλαβα τελικώς τήν απόφαση, νά διεκδικήσω τήν θέση τού Προέδρου τής Κοινότητος Καρδαμά κατά τίς επερχόμενες Κοινοτικές εκλογές τού Μαΐου 2019.

Μία απόφαση δύσκολη, η οποία, όμως, πηγάζει από τό αμέριστο, διαρκές καί ανιδιοτελές ενδιαφέρον μου καί τήν αγάπη μου γιά τό χωριό όπου εγεννήθηκα, εμεγάλωσα καί, όπως όλοι οι Καρδαμαίοι πολύ καλά γνωρίζουν, τού οποίου τήν πρόοδον συνεχίζω νά υπηρετώ καί νά στηρίζω παντοιοτρόπως καί ανιδιοτελώς από κάθε μετερίζι μέ τίς μικρές μου δυνάμεις.

Μέ αίσθημα ευθύνης, προχωρώ, κατά τίς επόμενες ημέρες, στή συγκρότηση ενός ανοιχτού πολυσυλλεκτικού Κοινοτικού Συνδυασμού, μέ τὸ όνομα «Καρδαμάς Μπροστά»,

  • χωρίς «παρωπίδες» καί χωρίς «δεσμεύσεις», αλλά μέ αρχές καί όραμα γιά τόν τόπο μας,
  • συνδυασμοῦ ακομμάτιστου και πραγματικώς ανεξάρτητου και ακηδεμόνευτου.

Από τήν θέσην αυτήν, απευθυνόμαστε, λοιπόν, στούς συμπολίτες καί στίς συμπολίτισσες, Καρδαμαίους καί Καρδαμαίες, νέους καί μεγάλους, που ενδιαφέρονται γιά μία Κοινότητα Καρδαμά ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ, Κοινότητα ΜΑΧΗΤΙΚΗ καί ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, Κοινότητα μέ ΓΝΩΣΗ, Κοινότητα μέ ΣΧΕΔΙΟ καί ΟΡΑΜΑ, που ενδιαφέρονται γιά ένα Κοινοτικό Συμβούλιο καί έναν Πρόεδρο τής Κοινότητος Καρδαμά, που δέν θά έχουν «χορηγούς», που δέν θά κάνουν συμφωνίες κάτω από τό τραπέζι, ούτε θά εξαργυρώνουν «γραμμάτια», ούτε θά έχουν πολιτικές ή κομματικές εξαρτήσεις, αλλά, διατηρούντες βεβαίως αυτοί τό αναφαίρετο δικαίωμά τους νά κρατούν τίς πολιτικές τους απόψεις, δέν θά εμποδίζονται όμως οι ίδιοι από αυτές στό νά έχουν, ως οφείλουν, πρώτιστο μέλημά τους νά υπηρετούν ανιδιοτελώς, μαχητικά, αποτελεσματικά καί υπεύθυνα τόν Καρδαμαίον Πολίτη καί τόν Καρδαμά μας,

καί τούς καλούμε νά συστρατευθούν στόν Ἀνεξάρτητον Κοινοτικόν Συνδυασμόν μας, «Καρδαμάς Μπροστά»,

  • είτε στηρίζοντας την ανιδιοτελή καὶ Φιλόδημον αυτήν προσπάθειά μας,
  • είτε δηλώνοντας συμμετοχή ως Υποψήφιοι στό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ Ψηφοδέλτιόν μας.

Επειδή κατά τίς ημέρες αυτές, στην Ελληνική Βουλή συζητούνται κάποιες τροποποιήσεις του Ν.4555/2018, οι οποίες, ενδεχομένως, νά αλλάξουν τόν αριθμό τών υποψηφίων κάθε Κοινοτικού ψηφοδελτίου, η συγκρότηση τού Ψηφοδελτίου μας θά ολοκληρωθή κατά τίς επόμενες ημέρες, καί θά γνωστοποιηθή αμέσως πρός τούς Πολίτες τού Καρδαμά.

Επίσης, κατά τό επόμενο διάστημα, αφού θά προηγηθή Λαϊκή Συνέλευση-Συγκέντρωση τού Συνδυασμού μας, θά ολοκληρωθή καί θά κοινοποιηθή (καί διά τού Τύπου) τό Πρωτότυπο, λίαν ενδιαφέρον, καί Προοδευτικό Πρόγραμμα τού Ανεξάρτητου Συνδυασμού μας, «Καρδαμάς Μπροστά».

Μέ εκτίμηση

Άγγελος Λιβαθινός, Καθηγ. Μαθηματικών

πρώην Κοινοτικός Σύμβουλος Καρδαμά ( 2011-2014)


Πηγή