Ετήσια Απολογιστική Συνέλευση ΕΛΜ

Καλούνται τα μέλη της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών στην ετήσια απολογιστική Συνέλευση (άρθρο 3 , παρ.1 του καταστατικού), την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, ώρα 11.00, στην αίθουσα του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα», οδός Γερανίου 41, 1ος όροφος (Ομόνοια), Αθήνα.

Θέματα : 1.- Λογοδοσία του Δ.Σ και έγκριση πεπραγμένων έτους 2018

2.- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

3.- Έγκριση οικον. Απολογισμού 2018 και Προϋπολογισμού 2019

4.- Ανακοινώσεις- Προτάσεις μελών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει νόμιμη απαρτία των παρευρισκομένων μελών, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 7 Απριλίου, στην ίδια αίθουσα, την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Για την αποφυγή ματαίωσης κα επανάληψης της Συνέλευσης παρακαλούνται τα μέλη , να προσέλθουν την πρώτη Κυριακή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Αθανάσιος Δ. Μελάς Αντώνης Ν. Σολδάτος


Πηγή