Ετήσια απολογιστική συνέλευση της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Αθήνα 12 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση
Καλούνται τα μέλη της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών στην ετήσια απολογιστική Συνέλευση (άρθρο 3 , παρ.1 του καταστατικού), την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, ώρα 11.00, στην αίθουσα του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα», οδός Γερανίου 41, 1ος όροφος (Ομόνοια), Αθήνα.

Θέματα : 1.- Λογοδοσία του Δ.Σ και έγκριση πεπραγμένων έτους 2018
2.- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
3.- Έγκριση οικον. Απολογισμού 2018 και Προϋπολογισμού 2019
4.- Ανακοινώσεις- Προτάσεις μελών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει νόμιμη απαρτία των παρευρισκομένων μελών, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 7 Απριλίου, στην ίδια αίθουσα, την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Για την αποφυγή ματαίωσης κα επανάληψης της Συνέλευσης παρακαλούνται τα μέλη , να προσέλθουν την πρώτη Κυριακή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Αθανάσιος Δ. Μελάς Αντώνης Ν. Σολδάτος


Πηγή