Ε.Α.Σ.: Εισαγωγή μελισσών στην Ε.Ε.

Ενημέρωση

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με σχετικό έγγραφο υπενθυμίζει ότι , στο άρθρο 13 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) καθορίζονται οι όροι που πρέπει να εφαρμόζονται µετά την εισαγωγή στην Ε.Ε. από τρίτες χώρες αποστολών μελισσών.

Συγκεκριμένα οι αποστολές βασιλισσών (Apis mellifera και Bombus spp.) πρέπει να μεταφέρονται άµεσα στον καθορισµένο τόπο τελικού προορισµού όπου θα τοποθετηθούν οι κυψέλες υπό τον έλεγχο της αρµόδιας αρχής και οι βασίλισσες πρέπει να µεταφερθούν σε νέους κλωβούς πριν εισαχθούν στις τοπικές αποικίες.

Επιπλέον, οι κλωβοί, οι συνοδοί και το λοιπό υλικό που συνοδεύει τις βασίλισσες από την τρίτη χώρα καταγωγής αποστέλλονται στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Υγεία των Μελισσών (Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας , Αµυγδαλεώνας, Τ.Κ. 64012, Τηλ:2510-391865) για να ελεγχθεί η παρουσία:

α) µικρού κανθάρου κυψελών (Aethina tumida), των αυγών ή νυµφών τους

β) ενδείξεων ακάρεων Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.).

Μετά την εργαστηριακή εξέταση, οι κλωβοί, οι συνοδοί και το υλικό πρέπει να καταστρέφονται.

Οι αποστολές αγριοµελισσών (Bombus spp.) πρέπει να µεταφέρονται άµεσα στον καθορισµένο τόπο προορισµού. Οι εν λόγω αγριοµέλισσες πρέπει να παραµένουν στο κιβώτιο εντός του οποίου εισήχθησαν στην Ε.Ε. µέχρι το πέρας της περιόδου ζωής της αποικίας. Το κιβώτιο και το υλικό που συνόδεψαν τις αγριοµέλισσες από την τρίτη χώρα καταγωγής πρέπει να καταστρέφονται το αργότερο µέχρι τη λήξη της διάρκειας ζωής της αποικίας.

Διευκρινήσεις παρέχονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών και στο Τμήμα Επιδοτήσεων που λειτουργούν καθημερινά, από 8 πρωί έως 4 απόγευμα, στο κτιριακό συγκρότημα της ΕΝΩΣΗΣ, στη παραλιακή λεωφόρο Αντώνη Τρίτση 1, στο Αργοστόλι.

Από τον Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης


Πηγή