Ε.Α.Σ.: «Εκτός» οι Περιφέρειες από την προμήθεια υλικών δακοκτονίας

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι το (Υ.Α.Α.Τ.) θα αναλάβει από δω και στο εξής την προμήθεια υλικών δακοκτονίας και όχι οι Περιφέρειες.

Ειδικότερα σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας, «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. – Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», ρυθμίζονται θέματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου σε όλες τις ελαιοκομικές Περιφέρειες της χώρας και κατέδειξαν αδυναμίες, οι οποίες είχαν σοβαρές επιπτώσεις στη εθνική παραγωγή ελιάς και ελαιολάδου.

Επισημαίνεται δε ότι «παρουσιάζονταν σοβαρά προβλήματα στις προμήθειες των δακοκτόνων υλικών (εντομοκτόνα και ελκυστικές ουσίες), δεδομένου ότι οι διαδικασίες των προμηθειών δεν ολοκληρώνονταν εγκαίρως, με συνέπεια να δημιουργούνται προβλήματα στην υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου, ενώ παράλληλα παρατηρούνταν φαινόμενα διαφοροποίησης της τιμής των ίδιων υλικών δακοκτονίας από Περιφέρεια σε Περιφέρεια».

Επίσης με την τροπολογία προβλέπεται, ότι η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υ.Α.Α.Τ. θα εισηγείται στο Υπουργείο Εσωτερικών το ύψος των δαπανών προμήθειας υλικών δακοκτονίας, προκειμένου να γίνει μεταφορά της συγκεκριμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Υ.Α.Α.Τ. από τις Περιφέρειες.
Παράλληλα παρατείνεται και για φέτος η δυνατότητα ανάθεσης της εκτέλεσης των εργασιών δακοκτονίας στους προσωρινούς μειοδότες, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.

Από τον Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης


Πηγή