Ζητείται Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής από το «Χαμόγελο του Παιδιού» στην Κέρκυρα.

Εργασία Ζητείται Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής από το «Χαμόγελο του Παιδιού» στην Κέρκυρα.

Ζητείται Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής για πενθήμερη-οχτάωρη και σε βάρδιες εργασία που αφορά στην φροντίδα παιδιών και εφήβων σε χώρο παιδικής προστασίας, από μη κερδοσκοπικό οργανισμό:

Απαραίτητα προσόντα:

 • Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Ανεπτυγμένη παιδαγωγική αντίληψη
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Σωματική αντοχή και δραστηριότητα
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο ΙΕΚ ή πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Κοινωνικών Φροντιστών, Βρεφονηπιοκόμων ή άλλο συναφές με την φροντίδα παιδιών πτυχίο.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
 • Επιθυμητή τυχόν προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας ή στην φροντίδα παιδιών.
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Πλήρης Απασχόληση. Περιοχή εργασίας: Κέρκυρα.

Αποστείλατε βιογραφικό στο e- mail: [email protected] αναγράφοντας τον κωδικό 358.

Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το «Χαμόγελο του Παιδιού» και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.


Πηγή