Και στην Κέρκυρα το Εργαστήριο του Πιλοτικού Προγράμματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Δήμος Κέρκυρας Και στην Κέρκυρα το Εργαστήριο του Πιλοτικού Προγράμματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ιονικό Πολιτιστικό Κέντρο (Φαληράκι) Εργαστήριο του Πιλοτικού Προγράμματος Εσωτερικού Ελέγχου μετά την ένταξη του Δήμου Κέρκυρας στο σχετικό πρόγραμμα εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου. Στόχος του εργαστηρίου είναι να ενημερωθούν οι επικεφαλής και τα στελέχη του Δήμου και να υποστηριχθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές στα πρώτα βήματα διεξαγωγής του ελέγχου.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Δήμαρχος, Κώστας Νικολούζος, αναφέρθηκε στη σημασία του Εσωτερικού Ελέγχου στο σχεδιασμό του Δήμου. Τόνισε ότι το πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη διάθεση των υπηρεσιών του Δήμου που στοχεύει στην εφαρμογή των απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών με κοινό και ενιαίο τρόπο και οδηγεί στην αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των διαδικασιών και – κατ’ επέκταση – την προστασία των ίδιων των εργαζομένων

Η εκπρόσωπος της νεοσύστατης (2015) Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Σοφία Μαρόλλα περιέγραψε τη Στρατηγική της Γενικής Γραμματείας για τον Εσωτερικό Έλεγχο, τονίζοντας ότι βρίσκεται πολύ ψηλά στις ιεραρχήσεις της. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας στην τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση και την αναβάθμιση των παρεχόμενων στον πολίτη υπηρεσιών και έχει δυο στάδια: το πρώτο, το πειραματικό, έχει ήδη ολοκληρωθεί και το δεύτερο, το πιλοτικό, βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη και έχουν ενταχθεί σε αυτό 15 φορείς, μεταξύ των οποίων ο Δήμος Κέρκυρας και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Σύμφωνα με την κ. Μαρόλλα, ζητούμενο του Προγράμματος είναι ο έλεγχος των διαδικασιών και όχι των προσώπων, ενώ, σε συνδυασμό της βούλησης με την τεχνογνωσία, έχει ως αποτέλεσμα και την αυτοαξιολόγηση και αυτοβελτίωση των εργαζομένων.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος, η ΓεΓΚαΔ υποστηρίζεται από τη Γαλλική Τεχνική Βοήθεια μέσω του έργου «Τεχνική Βοήθεια για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα» που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό το συντονισμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.


Πηγή