Καταχώρηση στοιχείων στους Στρατολογικούς Πίνακες γεννηθέντων το 2003 στην Αιγιάλεια

Προκειμένου να συντάξουμε τους στρατολογικούς πίνακες (κλάση 2024) των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων Αιγιαλείας γεννηθέντων το έτος 2003, παρακαλούνται να προσέλθουν οι γονείς μαζί με την ταυτότητα τους στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης (Γραφείο Μητρώων Αρρένων) του Δήμου (Παναγιωτοπούλων 12) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μέχρι 31-3-2019 για να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση με τα προβλεπόμενα από το Νόμο στοιχεία.

Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του ιδίου έτους των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αιγιαλείας, καθώς και των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων αυτών, θα απευθύνονται στις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες (πρώην Δήμους που συνενώθηκαν με το Δήμο Αιγιαλείας).

Disclaimer:

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.

  • Δημοσιεύτηκε:

    12 Μαρτίου 2019

  • Κατηγορίες:

    Κοινωνία