Κεφαλονιά: 5 νέες θέσεις στην Διαδημοτική

Πίνακας

Το ΥΠΕΣ ενέκρινε τη σύναψη 320 συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ.

Για την Κεφαλονιά θα πραγματοποιηθούν 5 προσλήψεις στην Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Pinakas symvasiouxo


Πηγή