Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε Αργοστόλι και Ληξούρι

«Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων – Διεξαγωγή παρελάσεων κατά τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25 Μαρτίου 1821 στις Δημοτικές Ενότητες Αργοστολίου και Παλικής, Νομού Κεφαλληνίας».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

  1. Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».
  2. Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).
  3. Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  5. Την υπ. αριθ. 7170/19/591042 από 20-3-2019 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου .
  6. Την υπ. αριθ. 7173/19/585942 από 20-3-2019 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Στα πλαίσια της διεξαγωγής των παρελάσεων που θα διεξαχθούν στις Δημοτικές Ενότητες Αργοστολίου και Παλικής την Δευτέρα 25-3-2019 και με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των ως άνω παρελάσεων, την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ασφαλή κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, τα παρακάτω:

Αρθρο 1

α) Για την πόλη του Αργοστολίου, Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου:

Την Απαγόρευση της Στάσης και Στάθμευσης όλων των οχημάτων από την 09:00΄ώρα έως την 13:00΄ ώρα και την Διακοπή Κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από την 11:00΄ ώρα έως την 13:00΄ ώρα στην οδό Ρ. Βεργωτή και συγκεκριμένα από την διασταύρωση της με την οδό Λεωφόρο Γ. Βεργωτή , έως την διασταύρωσή της με την οδό Α. Τρίτση.

β) Για την πόλη του Ληξουρίου, Δημοτικής Ενότητας Παλικής:

Την Απαγόρευση της Στάσης και Στάθμευσης όλων των οχημάτων και την Διακοπή Κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από την 09:00΄ ώρα έως την 13:00΄ώρα στην οδό Α. Λασκαράτου και συγκεκριμένα από την διασταύρωση της με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου (Λιμεναρχείο Ληξουρίου), έως την διασταύρωση της με την οδό Μαντζαβινάτου.

Άρθρο 2ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς των πόλεων του Αργοστολίου και Ληξουρίου που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων, με μέριμνα και φροντίδα του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου και του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής .

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται για μεν την στάθμευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 34 του Ν. 2696/99 << Κ.Ο.Κ.>> για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 52§8 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων.


Πηγή