Μάκης Μπαλαούρας: Νέα μέτρα για ανάπτυξη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η οικονομία ανακάμπτει για τρίτη συνεχή χρονιά. Η ανεργία, αν και παραμένει υψηλή, έχει μειωθεί σημαντικά από το 27% στο 18%. Οι ξένες επενδύσεις αυξάνονται. Πριν μερικά χρόνια, πάρα πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έκλειναν, ενώ τώρα,για κάθε μία που κλείνει, ανοίγουν τρεις καινούργιες.Αυξάνουν σιγά – σιγά τα εισοδήματα. Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός. Απελευθερώθηκαν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Μετά τα κοινωνικά μέτρα στήριξης των νέων ζευγαριών με την επιδότηση στέγης και τις επικείμενες 120 δόσεις οφειλών προςΑσφαλιστικά Ταμεία-Εφορία, η κυβέρνηση ρίχνει το βάρος της στην οικονομία, λαμβάνοντας μέτρα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και την αναζωογόνηση της αγοράς.

Από πρόπερσιέχουμε επαναστατικές,απλοποιημένες διαδικασίες για αδειοδότηση των επιχειρήσεων,που αφορούν τις υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουρισμού και σχεδόν όλες τις μεταποιητικές. Με τη δημιουργία της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση των ΙΚΕ και ΟΕγίνεται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία σε δημόσια Υπηρεσία, και χωρίς δικαιολογητικά. Η εφαρμογή ξεκίνησε από τοΜάρτιο για τις ΕΠΕ, ενώ για τις ΑΕαναμένεται εντός Απριλίου. Επίσης, νομοθετήθηκε ηδημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων καιο μετασχηματισμός των υφιστάμενων άτυπων βιομηχανικώνσυγκεντρώσεων.

Εθνική αναπτυξιακή στρατηγική

Απαντάμε στο θεμελιώδες ερώτημα «για ποια ανάπτυξη ενδιαφερόμαστε».Η Ελλάδαείχε για 15 χρόνια,πριν τη χρεοκοπία,ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και όμως την έφτασανστη κρίση.

Εμείς δεθα έχουμε μόνο ετήσια προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, αλλά 5ετή ή πολυετή. Προβλέπουμε τη δυνατότητα τομεακώνπρογραμμάτων, αλλά και περιφερειακών.Αναβαθμίζουμε το ρόλο της Αυτοδιοίκησης πουεπλήγη σοβαρά στην κρίση. Της δίνουμε πόρους και αρμοδιότητες. Βοηθάμε στον ψηφιακό της εκσυγχρονισμό, θέλουμε να γίνει σημαντικός θεσμός δημοκρατίας, αλλά και συντελεστής ανάπτυξης.

Καλά νέα καιστοντουρισμό. Καλύφθηκαν ήδη 2.527 επενδυτικά σχέδια, αλλά επειδή υποβάλλονται συνεχώς νέα σχέδια, αποφασίστηκε μια ακόμη επέκταση του Προϋπολογισμού(από τα 120 εκατ. στα 600 εκατ.), προκειμένου να στηριχθούνοι μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις και η αύξηση της απασχόλησης στον κρίσιμο για την οικονομία τομέα.

Κίνητρα και για στρατηγικές επενδύσεις

Αναπτυξιακές παρεμβάσεις γίνονται και στις στρατηγικές επενδύσεις, με ενισχυμένακίνητραγια έρευνα, βιομηχανία, καινοτομία στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων. Γιααυτέςθα εκπονηθεί πενταετές πρόγραμμα, ώστε να υπάρχει συνέχεια στηστρατηγική, όπως με τα προγράμματα ΕΣΠΑ, και θα κωδικοποιηθεί η διάσπαρτηνομοθεσία, ώστε να συντομευθούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης.

Για το πρόβλημα της ρευστότητας και τη μείωση του χρέους των επιχειρήσεων,έχουν δημιουργηθείο Εξωδικαστικός Μηχανισμός και τα Κέντρα Υποστήριξης Δανειοληπτών, ώστε οι οφειλέτες να έχουν μία δεύτερη ευκαιρία. Ειδικά για την Ηλεία, όπου στην κρίση μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων,με εγγύηση του Δημοσίου,βρέθηκε σε αδιέξοδο, που με παρέμβαση μου, ξεμπλόκαρε η δυνατότητα των ρυθμίσεων.

Έτοιμη και η Αναπτυξιακή Τράπεζα

Για την ενίσχυση της ρευστότητας, λαμβάνονται νέες πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν την πρόσβαση των ΜΜΕσεχρηματοδοτήσεις,αξιοποιώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούςπόρους. Για το σκοπό αυτό, προχωράμε άμεσα στη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Αναπτυξιακές τράπεζες, λόγω του ειδικού τους βάρους ως αναπτυξιακού εργαλείου και των δυνατοτήτων τους για κάλυψη κενών και αποτυχιών των αγορών, έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, εκτός από την Ελλάδα, από τότε που ξεπουλήθηκε η ΕΤΒΑ. Οι τράπεζες αυτές δε λειτουργούν με εμπορικούς όρους, αλλά με εθνικούς και είναι σε θέση να παρέχουν χρηματοδότηση προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προς συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους που η χώρα επιδιώκει να αναπτύξει, να στηρίζουν τα αναπτυξιακά σχέδια των ΟΤΑή των συμπράξεων τους με δημόσιους φορείς.

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα, που διεκδικήσαμε και καταφέραμε να εγκριθεί,ήδη βρίσκεται σε διαβούλευση,με υποδομή,μέσω μετασχηματισμού του ΕΤΕΑΝ, που θα στηρίξει εξ αρχής τη λειτουργία της.

Για να είναι ενεργή από την πρώτη μέρα, θα «προικοδοτηθεί»από χρηματοδοτικά εργαλεία που είτελειτουργούν,είτεδημιουργούμε. Τα εργαλεία αυτά θα κινητοποιήσουν πάνω από 5 δισ. δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους και η επίδρασή τους στην οικονομία θα είναι υπερδιπλάσια. Οι πόροι αυτοί αναμένεται στη συνέχεια να αυξηθούν, μέσα από συνέργειες με διεθνείς οργανισμούς όπωςη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD),καιτοΤαμείου Γιούνκερ-InvestEU. Με αυτούς τους τρόπους ενισχύουμε τη μετάβαση στο νέο υπόδειγμα ανάπτυξης.

Μικροπιστώσεις

Παράλληλα, θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα των μικροπιστώσεων. Με το πρόγραμμα αυτό,θα παρέχονται δάνεια ύψους έως και 25.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής έως 10 χρόνια, σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, νέους επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους, αλλά και φυσικά πρόσωπα χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, που σήμεραπαραμένουν αποκλεισμένοι από τιςτράπεζες. Το όφελος θα είναικαι για τον κόσμο που θέλει να δραστηριοποιηθεί οικονομικά και δεν μπορεί λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, και για την οικονομία που σωρευτικά θα επωφεληθεί από τη κινητοποίηση τόσων ανθρώπων. Όλα τα παραπάνω λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά προς το τραπεζικό σύστημα.

Αυτά από εμάς που μας κατηγορούσαν ότι είμαστε εναντίον της επιχειρηματικότητας!


Πηγή