Μ.Ε.Α. Ν. Ηλείας: Εντός δεκαημέρου η έναρξη των εργασιών – Τι περιλαμβάνει το έργο για την διαχείριση των απορ […]

Εντός του επόμενου δεκαήμερου αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) της Ηλείας στην θέση ‘Τριανταφυλλιά’.

Αυτό έκανε γνωστό ο κ. Διονύσης Γεωργόπουλος, εκπρόσωπος της Κ/Ξ που έχει αναλάβει το έργο, στο πλαίσιο υπογραφής της σύμβασης που έγινε προχθές παρουσία του αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου.

Ο κ. Γεωργόπουλος είπε ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν πάρα πολύ γρήγορα, αμέσως μόλις εκδοθεί η πολεοδομική άδεια και εκτίμησε ότι δεν θα ξεπεράσει τις 10 ημέρες. Δεσμεύτηκε δε ότι η Κ/Ξ θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητές της προκειμένου το έργο να είναι έτοιμο σε 18 μήνες και να ξεκινήσει τις δοκιμαστικές λειτουργίες της μονάδας.

Τι προβλέπεται για τη ΜΕΑ της Τριανταφυλλιάς

Η μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, έχει δυνατότητα επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων (συμμείκτων και προδιαλεγμένου στην πηγή οργανικού κλάσματος) δυναμικότητας 60.000 τον/έτος έως μέγιστη 80.000 τον/έτος, με ανάκτηση ανακυκλωσίμων υλικών, την παραγωγή βιοαερίου για ενεργειακή αξιοποίηση και εδαφικού υλικού κομπόστ από το οργανικό κλάσμα.

Στην εγκατάσταση θα εισέρχονται τα εξής κύρια ρεύματα στερεών αποβλήτων: Σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απορρίμματα (Α.Σ.Α.): 80.000 tn/year, Οργανικό κλάσμα Α.Σ.Α. από το πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή: 16.626 tn/year, Ιλύς Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων: 6.557 tn/year (με 95% ανάκτηση και 5% υγειονομική ταφή ιλύος).

Η Πράξη θα υλοποιηθεί μέσω δύο υποέργων:

-Υποέργο 1ο: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας». Οι κυριότερες μονάδες που θα κατασκευαστούν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου αυτού είναι: Μονάδα Υποδοχής Αποβλήτων, Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων Απορριμμάτων, Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης και Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας

-Υποέργο 2ο: «Τεχνικός Σύμβουλος του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας»»

Τα τελικά οικονομικά στοιχεία με τα σημερινά δεδομένα είναι:

Συνολικό τελικό κόστος 31,76 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 15 εκατ. η ιδιωτική δαπάνη και 16,76 εκατ. ευρώ η δημόσια δαπάνη (μέσω ΕΣΠΑ). Το καθαρό κατασκευαστικό κόστος είναι 29,16 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα είναι κόστη συμβούλων, τόκων κλπ.

Η σύμβαση περιλαμβάνει κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας για 25 έτη.

Οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα υπερβαίνουν τις 55 (30 για τη ΜΕΑ και άλλες 20 για το ΚΔΑΥ και 5 για τον ΧΥΤΥ), ενώ πάνω από 100 άτομα θα απασχοληθούν στην κατασκευή της Μονάδας.

Τι άλλαξε

Σύμφωνα και με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του αν. Υπουργού, τα δεδομένα που άλλαξαν στο έργο με την μεσολάβηση της κυβέρνησης έχουν ως εξής:

Στις 2.2.2018 ο Αν ΥΠΕΝ Σ. Φάμελλος, έλαβε μέρος σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦοΔΣΑ Ηλείας, με τη συμμετοχή όλων των Δημάρχων της περιοχής, με θέμα την διαχείριση των απορριμμάτων και την υλοποίηση των προβλεπόμενων στον περιφερειακό σχεδιασμό υποδομών. Ειδικό θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηλείας, για την οποία ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προτείνει την υλοποίησή της με βελτίωση των όρων της σύμβασης ΣΔΙΤ προς όφελος των πολιτών και των ΟΤΑ και ουσιαστική ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Ο Υπουργός στην παρουσίαση της πρότασης ανέφερε ότι η κυβέρνηση :

  • παρενέβη για να δώσει μια οριστική και βιώσιμη λύση στην Ηλεία με την άμεση ένταξη του έργου της ΜΕΑ στο ΕΣΠΑ, την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής και την ταχύτατη υλοποίησή του, ενώ παράλληλα
  • κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τους όρους, που προβλέπει η προηγούμενη σύμβαση στα παρακάτω σημεία:

α) μείωση της εγγυημένης ποσότητας που θα αποδίδεται στην Μονάδα Επεξεργασίας από 60.000 χιλιάδες σε 45.000 χιλιάδες τόνους.

β) δίδεται προτεραιότητα στην ανακύκλωση με τη συμφωνία τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα συγκεντρώνονται από τους Δήμους από χωριστή συλλογή να αφαιρούνται από την εγγυημένη ποσότητα και να μη χρεώνονται.

γ) κατασκευή ΚΔΑΥ Ηλείας κοντά στη ΜΕΑ, ώστε τα ανακυκλώσιμα να αξιοποιούνται κοντά στο σημείο παραγωγής και να μην απαιτείται η μεταφορά τους στην Πάτρα, πράγμα που ακύρωνε στην πράξη την ανακύκλωση και επιβάρυνε με υπέρογκα κόστη μεταφοράς και διάθεσης υπολείμματος τους πολίτες

δ) ασφαλή και υγειονομική διάθεση των 10.000 τόνων δεματοποιημένων συμμείκτων απορριμμάτων που αποτελούν μια υγειονομική βόμβα στα Κονιδέϊκα, προς επεξεργασία στη Μονάδα επεξεργασίας και αποκατάσταση της περιοχής.

«Κατόπιν όλων αυτών γίνεται σαφές ότι μπορεί να επιτευχθεί σημαντική μείωση, έως και 50% στα ανταποδοτικά τέλη που επιβαρύνουν τους πολίτες, πρακτικά και ουσιαστικά όσο θα προοδεύει η ανακύκλωση σε κάθε δήμο θα μειώνεται αντίστοιχα το κόστος επεξεργασίας» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ

Κατά την διάρκεια της τότε συνεδρίασης ο ΑνΥΠΕΝ κατέθεσε επίσης προτάσεις για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ της ΠΕ Ηλείας, καθώς και του χώρου απόθεσης απορριμματοδεμάτων στο Ποτόκι.

Είχε προηγηθεί επίσκεψη του Αν. Υπουργού στα έργα διαχείρισης αποβλήτων της Τριανταφυλλιάς και στα Κονιδέϊκα. Στην Τριανταφυλλιά υπάρχει και λειτουργεί ΧΥΤΥ, ο οποίος δέχεται τα υπολείμματα από κινητή Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης που λειτουργεί προσωρινά στο χώρο μέχρι να κατασκευαστεί η ΜΕΑ. Τα έργα αυτά έδωσαν προσωρινή λύση στο αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί προ τριετίας.

Με τα δεδομένα αυτά προβλέπεται ότι τελικά το συμβατικό κόστος των 63 ευρώ μπορεί να απομειωθεί αναλόγως της ποσότητας ανακυκλώσιμων που δεν θα οδηγείται στη ΜΕΑ και θα αφαιρείται πλήρως από την εγγυημένη ποσότητα (δηλ. οι 45.000 τον. θα απομειώνονται κατά την ποσότητα ανακυκλώσιμων που θα οδηγείται στο ΚΔΑΥ).


Πηγή