Πάτρα: Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών σε λαϊκές οικογένειες

Ο Δήμος Πατρέων με γνώμονα τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, παρά την συνεχιζόμενη αντιλαϊκή πολιτική, το ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο, την μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και τις ελλείψεις σε προσωπικό, εξαντλεί όλα τα περιθώρια, υλοποιεί μέτρα ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών.

Οι απαλλαγές και οι μειώσεις των ανταποδοτικών τελών, που αποφασίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία δικαιούχων, αναφέρονται ακολούθως:

Πάτρα: Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών σε λαϊκές οικογένειες Πάτρα: Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών σε λαϊκές οικογένειες Πάτρα: Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών σε λαϊκές οικογένειες Πάτρα: Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών σε λαϊκές οικογένειες Πάτρα: Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών σε λαϊκές οικογένειες Πάτρα: Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών σε λαϊκές οικογένειες Πάτρα: Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών σε λαϊκές οικογένειες Πάτρα: Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών σε λαϊκές οικογένειες Πάτρα: Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών σε λαϊκές οικογένειες

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο γραφείο του ΤΑΠ που βρίσκεται επί της οδού Μαιζώνος 147 2ος όροφος (έναντι Δημ. Βιβλιοθήκης), από την Τετάρτη 13/3/2019 εώς 24/4/2019 και αυστηρά τις ώρες 13:00 έως 15:30.

Προς διευκόλυνση της υποβολής των αιτήσεων η παραλαβή τους θα γίνει με την εξής χρονολογική σειρά:

Πάτρα: Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών σε λαϊκές οικογένειες


Πηγή