Πάτρα: Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο

Στις 22 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, συνεδριάζει το Σώμα με τα παρακάτω θέματα:

 • Άδεια εγκατάστασης 14 τηλεπικοινωνιακών καμπίνων του ΟΤΕ Α.Ε., σε διάφορες θέσεις του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του έργου: «Ανάπτυξη Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (FTTH) σε αστικές περιοχές του Δήμου Πατρέων, Α/Κ ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων, επί της οδού Υπαπαντής, της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Καστριτσίου Δήμου Πατρέων (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Οριοθέτηση χώρου ολιγόλεπτης στάσης αστικών λεωφορείων, επί της οδού Κολοκοτρώνη (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Περιοδική πεζοδρόμηση τμήματος ανώνυμης οδού, νοτίως του 34ου Δημοτικού Σχολείου (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Πρόσληψη τακτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, για τη στελέχωση του τμήματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Ψυχολόγου (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία) Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου για την λειτουργία του «Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Αποδοχή και έγκριση απόδοσης χρηματικού ποσού 97.593,39€, στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών σε Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως Συμπληρωματική Κατανομή από τους ΚΑΠ- έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων τους (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Υποχρεωτική Αναμόρφωση του πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2019, σύμφωνα με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, έτους 2019 (σχετική η αριθ. 96/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων, οικον. έτους 2019 (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Δέσμευση Δήμου Πατρέων, για ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Πράξης «Κατασκευή οδού προς Παναχαϊκό Όρος» και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • α) Έγκριση της αριθ. 3/2019 οριστικής Μελέτης του έργου «Ανάπλαση- αξιοποίηση περιοχής Camping- έλους Αγυιάς», προϋπολογισμού 3.145.000,00€ (με ΦΠΑ), β) Τρόπος εκτέλεσης του έργου, με επιλογή αναδόχου, μέσω της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16 και γ) Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του ανωτέρω έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», άξονας προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος- Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης των πόλεων Πατρέων και Αγρινίου» και τίτλο δράσης 6.d.1.1-a «Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων περιοχών που δεν καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • α) Έγκριση της αριθ. 70/2018 επικαιροποιημένης οριστικής Μελέτης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών», προϋπολογισμού 298.000,00€ (με ΦΠΑ), β) Τρόπος εκτέλεσης του έργου με επιλογή αναδόχου, μέσω της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (απευθείας ανάθεση λόγω αποκλειστικότητας), για τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού- Γεωγραφικού Συστήματος ArcGIS (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 • Έγκριση παραχώρησης, χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης του κτιρίου, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, έκτασης 112,05 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού Τεμπών αριθμός 2, όπισθεν του Αθλητικού Κέντρου Λαδόπουλου, στην Αθλητική Ένωση Σωματείων Γυμναστικής Δυτικής Ελλάδος, για ορισμένο χρονικό διάστημα (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Ονοματοδοσία οδών και πλατειών Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος)
 • Έγκριση της αριθ. 75/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καρναβάλι Πάτρας», η οποία αφορά στην έκτακτη χρηματοδότηση από το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ Επιχείρησης).
 • Έγκριση της αριθ. 76/2019 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καρναβάλι Πάτρας», η οποία αφορά στην τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ Επιχείρησης).
 • Έγκριση της αριθ. 77/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καρναβάλι Πάτρας», η οποία αφορά στην τροποποίηση της Χρηματοδότησης για την κάλυψη της Διαφοράς Εσόδων – Εξόδων 2019 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ Επιχείρησης).
 • Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων, οικον. έτους 2018, (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως, επί προβλεπομένου από το Σχέδιο Πόλεως κοινοχρήστου χώρου πλατείας, στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1185μ, προβλεπομένων δρόμων, μεταξύ των Ο.Τ. 1185ι και 1185θ και προβλεπομένου χώρου παιδικού σταθμού, στο Ο.Τ./Κ.Φ. 1185ι, ιδιοκτησίας κ.κ. Βαρβάρας Παναγιωτακοπούλου, Δημητρίου Παναγιωτακόπουλου, Αγγελικής Αδαμαντίδου και Ιωάννας Παναγιωτακοπούλου, στην περιοχή «Ψαροφάϊ», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης. Συνέχιση διαδικασίας τροποποίησης σύμφωνα με το από 27-3-2017 απόσπασμα πρακτικού ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε. Αχαΐας (σχετική η αριθ. 20/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας, στο ΟΤ/ΚΧ 1696α, επί της οδού Ολύνθου, στην περιοχή «2η Ανατ/μεσημβρινή φάση επέκτασης», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης τριών (3) ακινήτων, ιδιοκτησίας κληρονόμων κ. Ιωάννη Μαρκέτου, ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας κ.κ. Μαρίας Ανδρικοπούλου, Ιωάννη Ανδρικόπουλου, Ελένης Ανδρικοπούλου – Μαγιώνου, ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας κας Τασίας Κατσιούλια συζ. Βασίλειου Ανθούλη και ενός (1) ακινήτου, ιδιοκτησίας κ. Κων/νου Παπαδόπουλου (σχετική η αριθ. 21/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • α) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, β) έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης και γ) έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης οδού Αθανασίου Διάκου (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου «Συμπληρωματικά έργα βελτίωσης οδού Κανακάρη, από Νόρμαν έως Αράτου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 2ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Έργα ανακατασκευής Γηπέδου Πετρωτού» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κτιρίου Γηπέδου Σαραβαλίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Διανοίξεις οδών 2016» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Προμήθεια φωτεινών Σηματοδοτών, υλικών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, που απαιτούνται για την αντιδρόμηση των οδών Κορίνθου, Κανακάρη- Ναυαρίνου, Εγκατάσταση και Λειτουργία της αναδόχου εταιρείας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ)/ Σχέδιο Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δημοτικής Ενότητας Βραχναιϊκων, Δήμου Πατρέων» με ανάδοχο τα συμπράττοντα γραφεία μελετών «Χρ. Διονυσοπούλου- Κων/να Ζερβού- Ι. Μπαλάτσα- Παρ. Ζέρβα» (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων, σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Κεντρικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χώρου οικογενειακού τάφου στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Γ΄ κατηγορίας και παραχώρηση νέου χώρου στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Γ΄ κατηγορίας (Β. Τρίγκας) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 • Έγκριση του από 1-3-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, για τη συντήρηση, τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων των Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 • Έγκριση του από 18-2-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, για την Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων (ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 • Έγκριση του από 25-2-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, για το κλάδεμα ψηλών δέντρων στο Δήμο Πατρέων (Κουτσούκος Σταύρος και Υιός ΟΕ) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 • Έγκριση του από 15-2-2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών, για υπηρεσίες μίσθωσης κλαδοτεμαχιστή (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Διαγραφή οφειλής (Δ. Κολλιόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Ν. Κολλιόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή (μερική) ποσού (Ι. Κουκής- Εστιατόριο, ταβέρνα, παντοπωλείο) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Χ. Κουνάβη) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Κ. Μπαρούνη) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Σ. Φλωρόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή (ολική) ποσού (Ν. Χαραλαμπόπουλος- δημοτικό τέλος 0,5%) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).


Πηγή