Παύλος Κολοκοτσάς: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ εναντίον του Θ.Κάρδαρη

  • «Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο κ. Κάρδαρης διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, προκειμένου να υπηρετήσει ξένους προς την Υπηρεσία σκοπούς»


ΘΕΜΑ: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Σε συνέντευξη τύπου που προχώρησε ο Πρόεδρος ΦοΔΣΑ στις 7-3-2019, παρουσιάστηκε πλήθος ανακριβειών, καθώς και απρεπής συμπεριφορά εκ μέρους του Διευθυντή Τεχνικών έργων κ. Κάρδαρη προς τον θεσμό του Δημάρχου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτός που δίνει εντολές σε… φαντάρους» προσπαθώντας να απαξιώσει τη στρατιωτική σταδιοδρομία και τη δημαρχιακή θητεία του κ. Κολοκοτσά, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να καλύψει τα δικά του πολυετή λάθη και τις δικές του διαχρονικές ευθύνες ως Διευθυντή του ΦοΔΣΑ. Ευθύνες που έχουν οδηγήσει σε πλήρη απαξίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων, κλπ του Φορέα, σε κακοδιαχείριση του ΚΔΑΥ και μη αποκατάσταση του συστήματος στραγγιδίων του πρώην ΧΥΤΑ Σκοπού. Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Κάρδαρης δήλωσε πως ο Δήμαρχος Ζακύνθου δεν έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τον Φορέα, κατηγορία ολοκληρωτικά ψευδής και υποβολιμαία. Με βάση τα επίσημα στοιχεία οι χρηματοδοτήσεις του ΦοΔΣΑ τα προηγούμενα χρόνια έχουν ως εξής:

ΕΤΗ

ΔΗΜΟΣ

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

2011

2.456.920,75 €

2012

2.450.294,72 €

2013

2.218.451,44 €

2014

1.952.021,07 €

103.287,00 €

2015

2.128.637,78 €

119.415,00 €

2016

2.532.500,00 €

105.766,00 €

2017

2.870.000,00 €

84.997,00 €

2018

3.106.081,04 €

746.138,00 €

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΣΗΜΕΡΑ: 424.944,37 €

Ο Δήμος Ζακύνθου παρέλαβε το 2014 χρηματοδότηση ΦοΔΣΑ κάτω από 2.000.000 € και το 2018 τον χρηματοδότησε με άνω των 3.100.000 €, δηλαδή αύξησε τη χρηματοδότηση του πάνω από 50%. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο κ. Κάρδαρης διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, προκειμένου να υπηρετήσει ξένους προς την Υπηρεσία σκοπούς. Ως εκ τούτου έχει υποπέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/14.03.2012 τεύχος Α'): Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, για το οποίο μάλιστα προβλέπονται και οι ανάλογες τιμωρίες και για αυτόν τον λόγο ο Δήμαρχος Ζακύνθου ζητά από το Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ να πράξει τα δέοντα. Συγκεκριμένα: «ΜΕΡΟΣ Ε' ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ Άρθρο 107 Απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων

  1. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι: …

στ) η παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, … ιζ) η άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, με σκόπιμη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή με χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις, …» Ξεκαθαρίζεται ότι για το όργανο που θα επιληφθεί εάν αδιαφορήσει είναι και αυτό υπόλογο καθώς με βάση την παράγραφο κδ του ίδιου άρθρου είναι κι αυτό πειθαρχικό παράπτωμα του οργάνου: «κδ) η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος, …» Οι προβλεπόμενες ποινές είναι οι ακόλουθες: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ Άρθρο 109 Πειθαρχικές ποινές

  1. Όταν επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές των περιπτώσεων γ' έως ζ' της παραγράφου 1 και συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση από 3.000 έως 30.000 ευρώ»…

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΩΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ Άρθρο 110 Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων 1.Η δίωξη και η τιμωρία πειθαρχικών παραπτωμάτων αποτελεί καθήκον των πειθαρχικών οργάνων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Άρθρο 116 Πειθαρχικά όργανα Πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους ασκούν: α) οι πειθαρχικώς προϊστάμενοί τους, β) το διοικητικό συμβούλιο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για τους υπαλλήλους του νομικού προσώπου, Άρθρο 119 Αρμοδιότητα διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Τα διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μπορεί να επιβάλουν τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου έως και τις αποδοχές τριών (3) μηνών.


Πηγή