Σε δεινή θέση δανειολήπτες της Αχαϊκής Τράπεζας. Μετά την ρύθμιση καταγγέλθηκε η σύμβασή τους

Ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επικρατείας κατέθεσαν 37 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατόπιν πρωτοβουλίας του Κώστα Σπαρτινού με θέμα «Προβλήματα με τις Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών».
Συγκεκριμένα, έχει συχνά παρατηρηθεί το ανησυχητικό φαινόμενο να καταγγέλλονται, χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, συμβάσεις δανειοληπτών, οι οποίοι στα πλαίσια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, είχαν λάβει δάνεια από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Οπως προκύπτει από συγκεκριμένο περιστατικό που αφορά στην τεθείσα υπό ειδική εκκαθάριση συνεταιριστική τράπεζα με την επωνυμία «Αχαΐκή Συνεταιριστική Τράπεζα ΣυνΠΕ» η οποία νομίμως εκπροσωπείται από τον ειδικό εκκαθαριστή της, την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων», η οποία είχε αναθέσει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΛΛΟΝ Ανώνυμη Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών» να έλθει σε επικοινωνία με τους οφειλέτες και να προβεί σε συγκεκριμένη πρόταση για ρύθμιση της οφειλής.
Mετά τη συναίνεση των οφειλετών στην προταθείσα από την εκκαθάριση ρύθμιση, την εφάπαξ καταβολή χρηματικού ποσού για την ενεργοποίηση της συμφωνίας και την υποβολή όλων των σχετικών προς τούτο ζητηθέντων εγγράφων, και αφού προηγούμενα έχουν λάβει οι οφειλέτες ρητές διαβεβαιώσεις ότι η εκκαθάριση θα τηρήσει τη συμφωνία, όλως αιφνιδίως ενημερώνονται ότι η ρύθμιση δεν μπορεί να προχωρήσει διότι για το δάνειο έχει εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο, πράγμα που εξαρχής ήταν γνωστό στον εκκαθαριστή και στην εταιρεία ενημέρωσης.
Προφανώς, τέτοιες πρακτικές οδηγούν σε καταγγελία της δανειακής σύμβασης με αποτέλεσμα αφενός τη δημιουργία οικονομικού αδιεξόδου για τους οφειλέτες, αφετέρου δε ζημία του Ελληνικού Δημοσίου το οποίο καλείται να εκπληρώσει τη συμβατική του υποχρέωση με αποτέλεσμα οι οφειλέτες να καθίστανται έτσι δυνητικά αντίδικοι του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι βουλευτές ζητούν να ενημερωθούν, μεταξύ άλλων, από τους αρμόδιους υπουργούς σε ποιες ενέργειες έχουν προχωρήσει ή πρόκειται να προβούν ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις των νόμων και των κείμενων διατάξεων αναφορικά με τον έλεγχο πιθανής καταχρηστικότητας στην καταγγελία δανειακών συμβάσεων.

Disclaimer:

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.

  • Δημοσιεύτηκε:

    20 Μαρτίου 2019

  • Κατηγορίες:

    Κοινωνία