Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο 23 και 24 Μαρτίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού)

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο – 21ης Μαΐου

ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη

προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Αξιοποίηση του Άλσους Λαυράγκα.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης « Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Οδικός άξονας Αεροδρόμιο – Κρανιά και Λιμάνι Αργοστολίου.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης « Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Περιβαλλοντικό Κέντρο «ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ».

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης « Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Κοργιαλένειο Σχολικό Συγκρότημα Αργοστολίου.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης « Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Για το τοιχίο της Γέφυρας.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Επτανησιακή Αναγέννηση¨ κ. Γεώργιος Καλούδης.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Για τον αποκλεισμό επιβίβασης τουριστών στα τουριστικά ημερόπλοια της Κέρκυρας.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Επτανησιακή Αναγέννηση¨ κ. Γεώργιος Καλούδης.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Χαρτογράφηση περιοχής Πυλίδα, Δ.Δ Σωκρακίου, Κέρκυρας.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Επτανησίων Θέληση¨ κ. Χρήστος Άνθης.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Επεισόδια στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Επτανησίων Θέληση¨ κ. Χρήστος Άνθης.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 9η: Για τις κακοτεχνίες στο νέο κτήριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λευκάδας που κατασκευάστηκε με ΣΔΙΤ..

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 10η: Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χρηματοδότηση για την ανακατασκευή και κατασκευή Σχολείων της Κέρκυρας.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση ¨κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 11η: Για τη μεγάλη καθυστέρηση στην αποπεράτωση του Ειδικού Σχολείου της Ζακύνθου.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: 3η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 – Τροποποίηση Κατανομής Υποέργων Έργων ΠΔΕ.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 2o: 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν Οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «έργα εκσυγχρονισμού, επισκευής, βελτίωσης, συντήρησης των υφιστάμενων λιμενικών έργων πρόσβασης στη Νήσο Σταμφάνη του συμπλέγματος Στροφάδων Νήσων».

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση για την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ: α) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, β) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και γ) της Ιεράς Μητρόπολης Ζακύνθου και Στροφάδων για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση του οικοδομικού συγκροτήματος της ιεράς μονής Στροφάδων.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση για Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με Φορέα Διαχείρισης της την ¨Αναπτυξιακή Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε..

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας: Υφιστάμενη Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΕ.ΤΕ.Κ. Ο.Ε ΑΦΟΙ ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ, στη θέση «Λιάκας» Σουλλάρων, στη Δημοτική Ενότητα Παλικής του Δήμου Κεφαλονιάς.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ Ο.Τ.Α..

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 8ο: Για την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών.

Εισηγητής: 1) Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

2) Ο Επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση καταστατικού Φορέα Διαχείρισης Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον Πρωτογενή τομέα και Εξωστρέφειας κ. Ιωάννη Φοντάνα.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την πράξη " Addressing joint Agro and Aqua Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development – BEST" στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας "Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020"

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον Πρωτογενή τομέα και Εξωστρέφειας κ. Ιωάννη Φοντάνα.

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

***

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1& 2, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή24 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού)

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο – 21ης Μαΐου

ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη

προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 106-13/2018 απόφασης Π.Σ. (Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κέρκυρας και της Ελληνικής Αστυνομίας).

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης ΙΟΝ76 «Δράσεις προβολής φυσικών και πολιτιστικών πόρων (Τουριστική Προβολή 2η)» του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 3ο: Παράταση της από 03/06/2009 σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για μίσθωση ακίνητου στο όποιο στεγάζονται οι Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ε. Λευκάδας με τον Οίκο Πρόνοιας (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) Λευκάδας και έγκριση υποβολής πρότασης σε πρόσκληση με κωδικό ΙΟΝ77 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τίτλο: Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της πρόνοιας(υποδομές πρόνοιας 3η ).

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ – Π.Ε. Κεφαλληνίας – Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός υπόλογων Τραπεζικών λογαριασμών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος
Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων


Πηγή