Τέλος της δράσης «Kατ’ Οίκον Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας;

Με λύπη μου πληροφορήθηκα ότι η δράση «Kατ’ Οίκον Νοσηλεία» που υλοποιείται από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας οδεύει προς το τέλος της! Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του συντονιστή Χρήστου Τσινιά και των νοσηλευτριών Κων/νας Χασακή και Καρολίνας Τζανίνη, δεν έτυχε της κατάλληλης υποστήριξης, τέτοιας που να επιτρέπει την συνέχεια της.

Οι μόνοι υποστηρικτές της δράσης είναι ο μεγάλος αριθμός των ωφελούμενων στους οποίους η παραπάνω ομάδα προσφέρει με περίσσιο επαγγελματισμό, ήθος και με προσωπικό κόστος εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα.

Διερωτώμαι βέβαια γιατί δεν υποστηρίζεται η συνέχεια μιας τέτοια δράσης. Μήπως θα έπρεπε να πάρουν θέση για το ζήτημα αυτό και οι «αρχές» αυτού του τόπου;

Προσωπικά έχοντας γνώση τι πραγματικά επιτυγχάνεται στο πλαίσιο αυτής της δράσης πήρα την πρωτοβουλία να απευθυνθώ με επιστολή μου προς τον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στην οποία ανήκει και Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, κ. Παναγιώτη Νικολόπουλο. Την επιστολή αυτή σας παραθέτω.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κο Χρήστο Τσινιά, την κα Κων/να Χασακή και την κα Καρολίνα Τζανίνη για την έως τώρα πολύτιμη προσφορά στους συνανθρώπους μας που πραγματικά το έχουν ανάγκη.”

Με εκτίμηση
Γλυκερία Κατηφόρη

—————————————————-

Από: Γλυκερία Κατηφόρη
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, MBA
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28,
Πάτρα 26441
6974338855, 2613611426

Προς: ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Διοικητή κ. Παναγιώτη Νικολόπουλου
Yπάτης 1 & Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών,
Πάτρα 26 441

Κύριε Διοικητά,
Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να σας ενημερώσω για την δράση «Kατ’ Οίκον Νοσηλεία» που υλοποιείται από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (11η συνεδρίαση της 27ης Σεπτεμβρίου 2018). Η δράση απευθύνεται σε συνανθρώπους μας οι οποίοι χρήζουν τακτικής νοσηλείας λόγο χρόνιων προβλημάτων υγείας, προσφέροντάς τους εξειδικευμένες νοσηλευτικές υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα, στο μικρό χρονικό διάστημα λειτουργίας της δράσης, εξυπηρετούνται αρκετοί ασθενείς σε εβδομαδιαία βάση οι οποίοι ανήκουν σε διάφορες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, (άτομα μεγάλης ηλικίας, άτομα με οικονομική δυσχέρεια, άτομα με κάποιου είδους αναπηρία, κλινήρεις) έχοντας κοινό χαρακτηριστικό την ανάγκη τακτικών εξειδικευμένων νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Εμπνευστής της δράσης είναι ο Διοικητής του νοσοκομείου Λευκάδας κος Βησσαρίων Μίχας, υπεύθυνος συντονιστής της Ομάδας Κατ’ Οίκον Νοσηλείας είναι ο κος Χρήστος Τσινιάς και την νοσηλευτική ομάδα αποτελούν η κα Κων/να Χασακή και η κα Καρολίνα Τζανίνη. Γνωρίζοντας εκ του σύνεγγυς την ¨δουλειά¨ της ομάδας διαπίστωσα την ανθρωπιά, τον επαγγελματισμό και το ήθος αυτών των ανθρώπων που χωρίς πρόσθετη αμοιβή, με προσωπικό κόστος πολλές φορές, προσφέρουν εξειδικευμένη επιστημονική φροντίδα σε ασθενείς στο σπίτι βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής αυτών. Παράλληλα προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη με συμβουλευτικό χαρακτήρα, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την αυτοεκτίμηση των ασθενών.

Ο θεσμός της δράσης «Κατ’ Οίκον Νοσηλείας» εμφανίστηκε ως υπηρεσία παροχής φροντίδας στον Ελλαδικό χώρο το 1979 από το Νοσοκομείο Μεταξά. Μεταγενέστερα λειτούργησε και λειτουργεί σε διάφορες μονάδες υγείας στον Ελληνικό χώρο. Σε διεθνή επίπεδο η κατ’ οίκον νοσηλεία είναι ένα βασικό στοιχείο της συνεχιζόμενης φροντίδας υγείας και θεωρείται υπηρεσία που οργανώνεται και παρέχεται από νοσηλευτές.

Η εκτίμηση σκοπιμότητας της δράσης αφορά στην αντιμετώπιση της έλλειψης αντίστοιχων δομών για την κάλυψη των χρόνια πασχόντων ατόμων που χρήζουν συνεχούς νοσηλευτικής περίθαλψης, με δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας είτε λόγο δυσκολίας μετακίνησής τους σε νοσηλευτικές μονάδες (κλινήρεις ασθενείς, ασθενείς με κινητικά προβλήματα, υπερήλικες) είτε λόγο οικονομικών προβλημάτων.

Με την υλοποίηση της δράσης, τα οφέλη που προκύπτουν είναι άμεσα, με μετρήσιμα αποτελέσματα που μπορούν να προσδιοριστούν με δείκτες που αφορούν: 1) στον αριθμό των ατόμων – ασθενών που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας, 2) στο ποσοστό αποσυμφόρησης των εξωτερικών ιατρείων της νοσηλευτικής μονάδας σε καθημερινή βάση (του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας εκ προκειμένω) και 3) στην μείωση του ποσοστού των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Εκτιμώντας την ανθρωπιστική και κοινωνική διάσταση της δράσης διαπιστώνεται η επίτευξη της διατήρησης και ακόμα περισσότερο της ανάπτυξης της Δημόσιας Υγείας με την βελτίωση/αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και την στήριξη και προστασία των αδύναμων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Τα ανωτέρω αποτελούν πρωταρχικό στόχο και προτεραιότητα μιας ευνομούμενης πολιτείας. Άλλωστε ο τομέας της υγείας ως κοινωνικό αγαθό απαιτεί έναν ευρύ αλλά και ορθολογικό σχεδιασμό των δομών/δράσεων για την βέλτιστη πρόσβαση όλων των κοινωνικών ομάδων στην περίθαλψη και νοσηλεία, έτσι ώστε να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες αλλά και να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες του συστήματος υγείας.

Συμπερασματικά των ανωτέρω, η συνέχιση λειτουργίας της πιλοτικής δράσης «Κατ’ Οίκον Νοσηλεία» από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας θεωρείται αναγκαία τόσο για τους ασθενείς που ωφελούνται, όσο και για την βέλτιστη λειτουργία του Νοσοκομείου παρέχοντας παράλληλα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την δυσκολία χρηματοδότησης και στήριξης τέτοιων δομών/δράσεων από τα δημόσια νοσοκομεία, ενδείκνυται η διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της τρέχουσας προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 (Θεματικός Στόχος: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης», Επενδυτική Προτεραιότητα: «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας»). Ήδη στα διοικητικά όρια της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020», χρηματοδοτούνται δράσεις Κινητών Μονάδων για ψυχικά πάσχοντες και τις οικογένειές τους.

Εν αναμονή της ανταπόκρισης σας, παραμένω στην διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.

Πάτρα, 25 Ιανουαρίου 2019
Με εκτίμηση
Γλυκερία Κατηφόρη

Κοινοποίηση:
Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, Γραφείο Διοικητή (Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας, Γραφείο Προϊστάμενης (Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Tags:Kατ’ Οίκον ΝοσηλείαΝοσοκομείο Λευκάδας


Πηγή