Τακτική Γενική Συνέλευση Κυνηγετικού Συλλόγου Λευκάδας

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού του συλλόγου και την αριθμ. 2/ 2019 απόφαση του Διοικητικού του Κυνηγετικού Συλλόγου.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου για τις 7 Απριλίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10π.μ μέχρι 3.00μ.μ στο Εργατικό κέντρο Λευκάδας στην οδό Γεωργίου Γ. Μεσσήνη με τα εξής θέματα:

  1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018.
  2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019.
  3. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  4. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση που δε θα υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το καταστατικό οριστικά στις 14 Απριλίου 2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ και την εξελεγκτική επιτροπή πρέπει να υποβάλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 άρθρο 8 ότι πληρούν τα προσόντα του άρθρου 9 παρ. 2 του καταστατικού του Κ.Σ στον Κυνηγετικό σύλλογο μέχρι και τις 5-04-2019. Όλοι οι συνάδελφοι κυνηγοί πρέπει να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο θήρας για να ψηφίσουν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΟΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Πηγή