Υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ τα Τουριστικά Καταλύματα.

Κοινωνία Υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ τα Τουριστικά Καταλύματα.

Στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) θα εγγράφονται πλέον τα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις σύμφωνα με εγκύκλιο, που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας Περικλής Κατσαρός μιλώντας στην «ΚΣ» ισχυρίστηκε ότι «αν και έχει ψηφιστεί κάτι τέτοιο στο σχετικό νομοσχέδιο για τον Τουρισμό, ωστόσο αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις για τον τρόπο, που θα λειτουργήσει το σύστημα. Τετελεσμένο δεν υπάρχει».

Ό ίδιος τόνισε ότι «όταν υπάρξουν εξελίξεις η Ομοσπονδία θα ενημερώσει σχετικά τα μέλη της». Υπενθυμίζεται ότι νόμο του Υπ. Τουρισμού με τίτλο: «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις», που είχε ψηφιστεί τον περασμένο Δεκέμβριο αναφέρεται: Κρίνεται σκόπιμο να χορηγηθεί προθεσμία μέχρι τις 31.12.2018, ώστε οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην εισαγόμενη υποχρέωση καταχώρησης του διακριτικού τους τίτλου στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) ή τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ, κατά περίπτωση.

Η εγκύκλιος της ΓΓ Εμπορίου

Σε συνέχεια σχετικών εγγράφων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων προς την Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., με την εγκύκλιο 28800/08-03-2019 της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή γίνονται γνωστά τα κατωτέρω σχετικά με την εγγραφή των τουριστικών καταλυμάτων (ατομικών επιχειρήσεων) στο Γενικό εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Συγκεκριμένα:
Α) Ως υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ εμφανίζονται μεταξύ άλλων και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3419/05.

Β) Έχει κριθεί από τη νομολογία ότι στις εμπορικές πράξεις συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η άσκηση ξενοδοχειακής επιχείρησης καθώς και η μίσθωση επιπλωμένων διαμερισμάτων σε τρίτους, παραθεριστές, με σκοπό την αποκόμιση κέρδους.

Περαιτέρω με την υπ’ αριθμ. 505/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επισημαίνεται ότι η εκμετάλλευση ενοικιαζομένων δωματίων αποτελεί οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία ασκείται με σκοπό το κέρδος και κατά συνέπεια, η επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων αποτελεί άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ανεξάρτητα από το εάν ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευόμενος στα δωμάτια αυτά απασχολείται αυτοπροσώπως ή όχι. Επιπρόσθετα, με την υπ’ αριθμ. 200/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους κρίθηκε ότι η εκμετάλλευση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, στις οποίες, μάλιστα, παρέχεται και φροντίδα περιποίησης, όπως καθαριότητα δωματίων, παροχή και αλλαγή λευκών ειδών κ.λπ., αποτελεί, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίηση ή μη προσωπικού, πράξη εμπορική, η οποία ασκούμενη κατά σύνηθες επάγγελμα προσδίδει στο διενεργούν αυτήν υποκείμενο εμπορική ιδιότητα.

Γ) Με την υπ’ αριθμ. 50/2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κρίθηκε μεταξύ άλλων ότι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ., αν το φυσικό πρόσωπο που αποτελεί το φορέα της επιχείρησης έχει αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα. Η εν λόγω γνωμοδότηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης και ως εκ τούτου δεν δημιουργεί υποχρέωση στη Διοίκηση να την εφαρμόσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 7 του ν.3086/2002.

Επιπροσθέτως η εκκρεμότητα της μη αποδοχής της γνωμοδότησης σημειώνεται και στον ιστότοπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους για την κατάσταση της με αριθμό 50/2018 γνωμοδότησης ως «εκκρεμεί αποδοχή».

Κατόπιν των ανωτέρω και από τις μέχρι σήμερα προβλέψεις του νόμου, τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου τα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν.3419/05.


Πηγή