Ψηλά στο «top 10» της φοροδιαφυγής η Λευκάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που έγιναν την τελευταία τριετία και τα οποία δημοσιεύει «Το Βήμα της Κυριακής», στη λίστα των επαγγελματιών που είναι πρωταθλητές της φοροδιαφυγής, τα σκήπτρα κρατούν οι ιδιοκτήτες και οι υπηρεσίες ταξί, τα γραφεία ενοικίασης ΙΧ και μοτό, οι αγρότες, οι μαιευτήρες-γυναικολόγοι, οι καλλιεργητές κηπευτικών και λαχανικών, τα κομμωτήρια και οι πιτσαρίες.

ΤΟ TOP 10

Οι 10 νομοί της χώρας με τα με­γαλύτερα ποσοστά φορολογικής παραβατικότητας, όπως καταγρά­φονται στη μελέτη της ΑΑΔΕ, είναι η Κερκύρα με ποσοστό παραβατικότητα 68%, τα Τρίκαλα, η Αχαΐα, η Κορινθία, η Λάρισα, η Μεσσηνία και ειδικότερα η Πύλος, με 50%, η Μεσσήνη με 40% και οι Γαργαλιάνοι με 36%, η Αργολίδα, η Λευκάδα, η Κεφαλονιά και η Βοιωτίας.

Την τριετία 2016-2018 πραγμα­τοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα περισσότεροι από 247.406 επιτό­πιοι φορολογικοί έλεγχοι ενώ σε 46.993 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις. Μόνο το περασμένο έτος, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει «Το Βήμα της Κυριακής», από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 διενερ­γήθηκαν από 2.234 υπαλλήλους 108 εφοριών σε όλη την Επικράτεια 86.092 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε 52.047 επιχειρήσεις. Από το συνολικό πλήθος των ελέγχων σε 22.171 διαπιστώθηκε ότι 19.157 επιχειρήσεις είχαν υπο­πέσει σε 70.912 παραβάσεις! Έτσι, το ποσοστό φορολογικής παραβατικότητας ανέρχεται σε 25,75% με μία στις τέσσερις ελεγ­χόμενες επιχειρήσεις να μην έχει κόψει αποδείξεις ή να έχουν εντοπιστεί πλαστά και εικονικά παραστατικά. Συνολικά έχουν βεβαιωθεί πρό­στιμα 13 εκατ. ευρώ σε 32.630 επι­χειρήσεις αλλά έχουν εισπραχθεί μόνο 7,5 εκατ. ευρώ από 22.131 υποθέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ το 90% των ελέγχων έγιναν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ το ποσοστό παραβατικότητας στη συγκεκριμένη κατηγορία άγγιξε το 26,7% έναντι 14,8% των μεγάλων επιχειρήσεων που τηρούν διπλογρα­φικά βιβλία (πρώην Γ’ κατηγορίας).

ΔΕΝ ΚΟΒΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιτόπιων ελέγχων με διαπίστωση παράβασης αφορούν περιπτώσεις εντοπισμού μη έκδοσης ή ανακρι­βούς έκδοσης από μία έως τρεις αποδείξεις. Σε 13.495 επιτόπιους ελέγχους διαπιστώθηκε η μη έκδοση μίας απόδειξης, σε 3.819 ελέγχους η μη έκδοση δύο αποδείξεων, σε 1.538 περιπτώσεις δεν είχαν εκδο­θεί τρεις αποδείξεις. Μάλιστα 489 επιχειρήσεις εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο να μην έχουν κόψει 10 απο­δείξεις και πάνω ενώ συνολικά ο αριθμός των παραστατικών που δεν είχαν εκδοθεί ανήλθε σε 29.499!

ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε αναψυκτήρια – καφέ έγιναν 24.758 έλεγχοι με ποσοστό παραβατικότητας 22%, ενώ επί 19.999 ελέγχων σε εστιατόρια και ψητοπωλεία το ποσοστό μη έκδοσης αποδείξεων άγγιξε το 29%. Στις περιπτώσεις που ο έλεγχος πραγ­ματοποιήθηκε σε λιγότερο κεντρικά και απομακρυσμένα σημεία τα πο­σοστά παραβατικότητα ήταν ακόμη υψηλότερα, καθώς διαμορφώθηκαν στο 27,7% και 34,85% αντίστοιχα. Στον τομέα του εμπορίου το πο­σοστό παραβατικότητας ήταν 10% και προέκυψε από τη διενέργεια 8.678 ελέγχων εκτός εγκατάστα­σης της επιχείρησης ενώ σε 19.027 ελέγχους εντός εγκατάστασης το ποσοστό διαμορφώθηκε σε 29,2%. Πάντως, τα υψηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής παρατηρούνται στην παροχή υπηρεσιών.

Γεωργία Αναγνωστοπούλου
Πηγή: foninews.gr

Tags:φοροδιαφυγή


Πηγή