ΔΟΠΑΠ: Θέσεις για καλλιτεχνικό-διδακτικό προσωπικό για τα Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων και Λευκίμμης.

Δήμος Κέρκυρας ΔΟΠΑΠ: Θέσεις για καλλιτεχνικό-διδακτικό προσωπικό για τα Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων και Λευκίμμης.

Την Παρασκευή 12 Απριλίου λήγει η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για την κάλυψη τριάντα θέσεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για τα Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων και Λευκίμμης.

Την προκήρυξη έχει αναρτήσει ο ΔΟΠΑΠ και αφορά προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής χρονιάς από 1-10-2019 έως 30-6- 2020.

Η προκήρυξη του ΔΟΠΑΠ

Σύμφωνα με την προκήρυξη, που υπογράφει ο Νίκος Κορακιανίτης, πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Κέρκυρας οι υποψήφιοι θα πρέπει: 1) Να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών, ή έως 70 ετών αν δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα σύνταξης 2) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθ. 16 του Ν.3584/2007 & 3) Οι άνδρες μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έως δύο κωδικούς θέσεων.Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία του ΔΟΠΑΠ μέχρι και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Οι ειδικότητες

Τ.Ε. Μουσικός – Ανώτερα θεωρητικά 7 θέσεις

Τ.Ε. Μουσικός – Κιθάρα 2 θέσεις

Δ.Ε. Μουσικός – Κιθάρα 2 θέσεις

Τ.Ε. Μουσικός – Πιάνο 3 θέσεις

Π.Ε. Μουσικός – Βιολί 1 θέση

Τ.Ε. Μουσικός – Βιολί 2 θέσεις

Τ.Ε. Μουσικός – Τσέλο 1 θέση

Τ.Ε. Μουσικός – Μονωδίας 2 θέσεις

ΔΕ. Μουσικός – Μπουζούκι 2 θέσεις

Δ.Ε. Μουσικός – Αρμόνιο – Ακορντεόν 2 θέσεις

Τ.Ε. Μουσικός – Ξύλινα πνευστά 2 θέσεις

Τ.Ε. Μουσικός – Χάλκινα πνευστά 2 θέσεις

Τ.Ε. Μουσικός – Κρουστά 2 θέσεις

Σύμφωνα με την προκήρυξη η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει την Δευτέρα 22-4-2019, από ειδική τριμελή επιτροπή, που ορίστηκε από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Μάλιστα αναφέρεται ότι εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (ακρόαση). Κατόπιν θα συντάξει πίνακα με αξιολογική σειρά κατά την κρίση της.


Πηγή