Κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τη Μ. Πέμπτη.

Δήμος Κέρκυρας Κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τη Μ. Πέμπτη.

Σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση (7η) του Δημοτικού Συμβουλίου, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό στις 25 Απριλίου 2019 ημέρα Μ. ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:30, καλεί η πρόεδρος του οργάνου Μαρία Μουζακίτη.
Τα θέματα:
1. Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων 2020-2023 Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
2. Αγορά ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου (Εισηγητής : κ. Γ.-Η. Παντελιός).
3. Τοποθέτηση προτομής Αγάθου Σπυρίδωνος (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

«Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα καθόσον τα θέματα 1 και 2 είναι ιδιαίτερα σημαντικά για βασικές λειτουργίες του Δήμου και το 3ο θέμα για την απόδοση τιμής στο ηρωϊκό πρόσωπο και απαιτείται να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί αυτών ενόψει των επικείμενων εκλογών και των αντίστοιχων καταληκτικών ημερομηνιών των συνεδριάσεων», αναφέρει η κ. Μουζακίτη.


Πηγή