Πάτρα – Τα θέματα που θα συζητηθούν στην 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Στην αίθουσα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο κτίριο Λαδόπουλου, την 19η Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. θα γίνει η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα:

 • Ανάκληση άδειας Κ.Υ.Ε. μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταστηματάρχη (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).
 • Πολεοδομική μελέτη εναρμόνισης διαταγμάτων χρήσεων γης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως με το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Πατρών (ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/30-12-2011) στη συνοικία 11 του πολεοδομικού συγκροτήματος Πατρών (Ζαρουχλέικα – Άγιος Ιωάννης Πράτσικα – Βίλας Λαδόπουλου) (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 • Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθ. 23/13-1-2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών, αναφορικά με την οίκοθεν τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στα Ο.Τ. 1778 και 1780Α στην περιοχή «Τερψιθέα», για τον καθορισμό πεζοδρόμων πλάτους 5,0 μέτρων εκατέρωθεν του οριοθετημένου χειμάρρου Μειλίχου, στο τμήμα του μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Κων/νου Καραμανλή (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 • Τροποποίηση Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες και οδοί) στα Ο.Τ. 2946, 2947, 2942, 2940 της περιοχής επέκτασης «Γούβας» του Σ.Π.Π., ιδιοκτησίας κ.κ. Δημητρίου Τζίνη, Κων/νου Τζίνη, κληρονόμων Τζίνη Μαρίας, Χριστόπουλου Κων/νου και Χριστοπούλου Ελένης, λόγω βεβαιωθείσας άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 • Έγκριση παρακατάθεσης ποσού 129.874,80€ για την αποζημίωση ιδιοκτησιών που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Ευβοίας, Ανθίμου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και Ανακρέοντος στα Ζαρουχλέικα, σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 1/2013 πράξης αναλογισμού και της υπ’ αριθ. 170/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πατρών (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 • Αποζημίωση ενοχικού δικαιώματος, ιδιοκτησίας της κας Θεώνης Μπρίνια (σχετικά το υπ’ αριθ. 23613/26-11-1999 συμβόλαιο γονικής παροχής, η υπ’ αριθ. 34485/14-4-2003 αποδοχή κληρονομιάς και η από 9-10-2018 Δήλωση φόρου κληρονομιάς), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 87/98 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθ. 2/90 πράξης εφαρμογής στις περιοχές ‘’Συχαινά – Ανθούπολη’’ του Δήμου Παρέων (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του κ. Φωτίου Παναγιωτακόπουλου, συνολικού ποσού 55.954,43€, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 1185 ΚΧ και επί της οδού Κοχλίδος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στο Ψαροφάι (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση των κ. α) Ουρανίας Παναγοπούλου, β) Καλλιόπης Παναγοπούλου, γ) Κωνσταντίνας Παναγοπούλου και δ) Αθανάσιου Παναγόπουλου για το σύνολο της ιδιοκτησίας τους και των επικειμένων σε αυτή, που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 402 και 405 επί της οδού Δανιηλίδος και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Π.Π. Γερμανού και Παντοκράτορος στο κέντρο πόλεως Πατρών, περιοχή Ταμπάχανα, (9/2007 πράξης προσκύρωσης και αναλογισμού) (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 • Αιτούμενη παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Σαρανταπόρου αρ. 13 (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 • Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τμήματος της οδού Ευθυδήμου, λόγω έργου ανακατασκευής της, από το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 • Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί τμήματος της οδού Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, λόγω έργου ανακατασκευής της, από το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).


Πηγή