«Σχεδιάζοντας το μέλλον του νέου Δήμου Αργοστολίου»

Μια από τις μεγάλες αδυναμίες του δήμου μας είναι η έλλειψη οράματος.

Πως θέλουμε να διαμορφωθεί ο δήμος μας μελλοντικά? Ποιές δράσεις και ποια έργα θα πρέπει να γίνουν για να φτάσουμε ως εκεί?

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει ούτε και προοπτική. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για το άμεσο μέλλον και πολύ λιγότερος σε βάθος χρόνου. Με εξαίρεση τα έργα που τελειώνουν τώρα και των οποίων ο σχεδιασμός είχε ξεκινήσει πολλές θητείες πριν, ο Δήμος απλώς αντιδρά στις εξελίξεις, προσπαθώντας απλώς να μπαλώσει τρύπες και να λύσει προβλήματα όταν αυτά φτάσουν στο απροχώρητο.

Για να διαμορφώσουμε το μέλλον χρειάζονται δύο πράγματα: Προγραμματισμός (οργάνωση) και χρηματοδότηση.

Προφανώς τα έσοδα του Δήμου καλύπτουν μόνο τις ανάγκες της λειτουργίας του. Έτσι η χρηματοδότηση θα πρέπει να βρεθεί από εξωτερικές πηγές δηλαδή ως επί το πλείστον από κοινοτικά προγράμματα. Αυτά είναι αναπτυξιακά, περιφερειακά , επιχειρησιακά, γεωργικά & αλιευτικά και προγράμματα διμερών σχέσεων. Τα περισσότερα από αυτά είναι διαχρονικά άρα μπορούμε να τα προβλέψουμε και να προετοιμαστούμε για αυτά.

Για να εξασφαλιστούν οι χρηματοδοτήσεις, τα έργα και οι δράσεις πρέπει να είναι προετοιμασμένα για ένταξη (ώριμα), δηλαδή πρέπει να πληρούν κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις όπως π.χ. να υπάρχει μελέτη & προϋπολογισμός. Χωρίς κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις τα έργα δεν εντάσσονται και η χρηματοδότηση χάνεται.

Για να καταλάβουμε τι χρήματα χάνονται; Από τα κονδύλια του προγράμματος ‘’ΦιλόΔημος’’ που επενδύθηκαν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ύψους 12, 16 εκ. Ευρώ, η Κεφαλονιά κατάφερε να διεκδικήσει και να απορροφήσει 744.000 Ευρώ δηλαδή μόλις το 6,1% σε αντίθεση με την Κέρκυρα που απορρόφησε 6,6 εκ. Ευρώ και έφτασε στο 54,3 %. (πηγή: http://filodimos.ypes.gr/)

Υπάρχει λοιπόν η αναγκαιότητα για την δημιουργία ενός νέου σύγχρονου Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου και αυτό θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς μας στόχους.

Ο προγραμματισμός είναι το πιο νευραλγικό τμήμα ενός Δήμου. Θα πρέπει να οργανωθεί σε μια οριζόντια δομή με όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες από κάτω του. Σε υποστήριξη του θα χρειαστεί μια νέα δομή (αναπτυξιακή εταιρία) που θα τρέχει προγράμματα και θα κυνηγάει όλες τις χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν.

Ο ρόλος του τμήματος αυτού θα είναι :

 • ·Η καταγραφή των έργων που τρέχουν αυτή την στιγμή.
 • ·Η καταγραφή των έργων για τα οποία υπάρχει φάκελος έργου ή έχουν ξεκινήσει διαδικασίες ως προς αυτό.
 • ·Η συλλογή στοιχείων για τα παραπάνω ώστε να ξέρουμε σε ποιο στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται και τι χρειάζονται για να προχωρήσουν.
 • ·Η συλλογή προτάσεων για μελλοντικά έργα και δράσεις που θα προταθούν από τοπικά συμβούλια, φορείς, κοινωνικές δομές και άλλους.
 • ·Αξιολόγηση των προτάσεων αυτών σε δημόσια διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και συλλογικότητες αλλά και μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας προσβάσιμης στους Δημότες που θέλουν να καταθέσουν τις απόψεις τους.
 • ·Δημιουργία ενός Κεντρικού Σχεδίου, ’’ Master plan’’ το οποίο θα περιέχει στοιχεία όπως (φυσικό αντικείμενο, εγκρίσεις, τεχνικές μελέτες, οικονομικά τεύχη κτλ),ώστε να προκύπτει το στάδιο ωριμότητας κάθε έργου και η καταλληλότητα του για χρηματοδότηση

Το παραπάνω ’’ Master plan’’ ως εργαλείο, θα συμβάλλει στην αναζήτηση και εύρεση οικονομικών πόρων, με την υποβολή φακέλων συμμετοχής στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.:

 • ·Εθνικά
 • ·Διασυνοριακά
 • ·Ευρωπαϊκά

με θεματικές ενότητες:

 • ·Υγεία
 • ·Υποδομές
 • ·Οργάνωση και Διοίκηση
 • ·Περιβάλλον
 • ·Τουρισμός
 • ·Πολιτισμός
 • · Κτηνοτροφία – Γεωργία -Αλιεία
 • ·Καινοτομία (σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, (π.χ. Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
 • ·Προώθηση τοπικών Προϊόντων
 • ·Ευπαθείς ομάδες
 • ·Νεολαία

Πέραν του προγραμματισμού και της χρηματοδότησης το Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου, στελεχωμένο από υπεύθυνο και έμπειρο προσωπικό θα είναι υπεύθυνο για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Δήμου.

Θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες, με στόχο την κάλυψη ολόκληρου του αναπτυξιακού φάσματος των διοικητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Δήμου. Να αναζητά συνεργασίες με φορείς για την δημιουργία σύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Να καθοδηγεί άλλα τμήματα και φορείς του Δήμου στην εγκατάσταση και λειτουργία διεθνών προτύπων που αφορούν στην διαχείριση ποιοτικών συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης Δημόσιων Φορέων, με αποτέλεσμα την βελτίωση της εικόνας του τόπου μας και των υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες

Τέλος με την συνεχή ενημέρωση του το ‘’Master plan’’ θα αφήνει παρακαταθήκη και θα εξασφαλίζει την συνέχεια μεταξύ των τωρινών και μελλοντικών διοικήσεων του Δήμου.

Η Κίνηση «Κεφαλονιά, νησί για όλους» πιστεύουμε ότι οφείλουμε να επενδύσουμε σε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για το Δήμο μας και την Κεφαλονιά. Ένα σχεδιασμό του οποίου η στόχευση θα προκύψει από ευρεία δημόσια διαβούλευση είναι θα είναι τελικά αποδεκτός και συμφωνημένος από όλες τις παρατάξεις. Μόνο τότε θα μπορούμε να πούμε ότι σχεδιάζουμε το μέλλον με σιγουριά και όραμα.

Για τη Δημοτική Κίνηση «Κεφαλονιά,νησί για όλους»

Διονύσης Τρωιάνος

Μηχανολόγος Μηχανικός

https://nisigiaolous.gr/

sxed mellon


Πηγή